Skip to content Skip to navigation

Điều chỉnh lịch ĐKHP HK 2 NH 2022-2023

Từ 10h30 ngày 05/01/2023 đến 16h00 ngày 07/01/2023: SV ĐKHP đợt 1 (đợt chính thức) trên hệ thống phần mềm quản lý. Để tạo điều kiện thuận lợi cho SV nên P.ĐTĐH chia thành 3 đợt nhỏ như sau:

+ Từ 10h30 ngày 05/01/2023 đến 16h00 ngày 05/01/2023: SV thuộc các khóa tuyển năm 2020 (khóa 15) trở về trước được ĐKHP. Các ĐKHP đã đăng ký ngày 04/01/2023 vẫn được giữ nguyên