Skip to content Skip to navigation

Văn bằng 2

Thông báo về Quyết định quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học chính quy năm học 2022-2023

Chào các bạn sinh viên,

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về các Quyết định quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học chính quy năm học 2022-2023.

Thông báo lịch học lớp văn bằng 2 khóa tuyển 2021 đợt 2(lớp 467).

Chào các bạn sinh viên lớp văn bằng 2 Khóa tuyển 2021 đợt 2 (lớp 467).

P.ĐTĐH thông báo TKB 2 môn học tiếp theo của khóa này là:

-IT002.N11.VB2: Lập trình hướng đối tượng, Lịch học Thứ 7, Tiết 6789, P.B2.16 & Thứ 6, Tiết T, P.B2.16, bắt đầu học ngày 8/8/2022.

-IT005.N11.VB2: Nhập môn mạng máy tính, Thứ 7, Tiết 2345, P.B2.22 & Thứ 4, Tiết T, P.B2.22, bắt đầu học ngày 8/8/2022.

Thông báo đổi phòng học lớp MA004.M21.VB2

Chào các bạn sinh viên!

Theo đề nghị của Ban quản lý cơ sở, lớp MA004.M21.VB2 học vào thứ 7 hàng tuần sẽ được thay đổi phòng học. Cụ thể như sau:

CBGD : Cao Thanh Tình
Khoa/ Bộ môn : Toán - Lý
Môn học : Cấu trúc rời rạc (MA004)
Lớp : MA004.M21.VB2
Phòng : E2.3
Thời gian : từ ngày 02/7/2022-20/8/2022

Trân trọng.

Trang