Skip to content Skip to navigation

Lịch

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM 2017 - 2018
Thứ 3 - ngày 22/08/2017
Phòng / TiếtTiết 1
(7:30 - 8:15)
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
Tiết 8
(14:30-15:15)
Tiết 9
(15:30-16:15)
Tiết 10
(16:15-17:00)
C206CE101.I11 - 87SV - VN
Trịnh Lê Huy
(21/08/17-06/01/18)
Lý thuyết mạch điện
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C201 (CLC)EN004.I11.CTTN - 27SV - EN
Tất Dương Khánh Linh
(21/08/17-06/01/18)
Anh văn 1
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C214-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-EN004.I114 - 50SV - VN
Hồ Thị Xuân Vương
(21/08/17-06/01/18)
Anh văn 1
-Trống-
C208-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-EN004.I14 - 53SV - VN
Lê Thị Bích Thuận
Lê Thị Bích Thuận

(21/08/17-06/01/18)
Anh văn 1
-Trống-
C210-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-EN004.I15 - 32SV - VN
Nguyễn Thị Huỳnh Như
(21/08/17-06/01/18)
Anh văn 1
-Trống-
C213-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-EN004.I16 - 46SV - VN
Tạ Kim Hoàng
(21/08/17-06/01/18)
Anh văn 1
-Trống-
E11.1EN004.I16.CLC - 47SV - EN
Hồ Thị Nhiên Trinh
(21/08/17-06/01/18)
Anh văn 1
-Trống-EN005.I13.CLC - 32SV - EN
Tất Dương Khánh Linh
(21/08/17-06/01/18)
Anh văn 2
-Trống-
E04.1MATH3013.I11.CTTT - 35SV - EN
Nguyễn Thị Thu Vân
(21/08/17-06/01/18)
Đại số tuyến tính
-Trống-EN004.I17.CLC - 0SV - EN
Hồ Thị Nhiên Trinh
(21/08/17-06/01/18)
Anh văn 1
-Trống-
E11.4EN005.I11.CTTN - 19SV - EN
(21/08/17-06/01/18)
Anh văn 2
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E10.1-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT001.I11.MMCL - 36SV - VN
Ngô Thanh Hùng
(21/08/17-06/01/18)
Nhập môn lập trình
-Trống--Trống-
C108 (CLC)IT001.I12.HTCL - 34SV - VN
Huỳnh Thị Thanh Thương
(21/08/17-06/01/18)
Nhập môn lập trình
IT009.I13.CLC - 48SV - VN
Nguyễn Gia Tuấn Anh
(21/08/17-06/01/18)
Giới thiệu ngành
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C305IT001.I13 - 84SV - VN
Phạm Nguyễn Trường An
(21/08/17-06/01/18)
Nhập môn lập trình
-Trống--Trống-PH001.I12 - 68SV - VN
Lê Nguyễn Bảo Thư
(21/08/17-06/01/18)
Nhập môn điện tử
-Trống--Trống-
C112 (CLC)IT001.I14 - 100SV - VN
Nguyễn Vinh Tiệp
(21/08/17-06/01/18)
Nhập môn lập trình
-Trống--Trống-PH001.I11 - 98SV - VN
Trần Quang Nguyên
(21/08/17-06/01/18)
Nhập môn điện tử
-Trống--Trống-
C308-Trống--Trống--Trống-IT009.I110 - 71SV - VN
Nguyễn Văn Toàn
(21/08/17-06/12/18)
Giới thiệu ngành
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C205-Trống--Trống--Trống-IT009.I12 - 79SV - VN
(21/08/17-06/01/18)
Giới thiệu ngành
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E11.2-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA003.I11.KHTN - 28SV - VN
Lê Huỳnh Mỹ Vân
(21/08/17-06/01/18)
Đại số tuyến tính
-Trống--Trống-
E03.3-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA003.I12.KHCL - 27SV - VN
Đặng Lệ Thúy
(21/08/17-06/01/18)
Đại số tuyến tính
MA003.I12.KHCL.1 - 27SV - VN(HT1)
(21/08/17-06/01/18)
Đại số tuyến tính
C109 (CLC)MA003.I12.PMCL - 51SV - VN
Lê Huỳnh Mỹ Vân
(21/08/17-06/01/18)
Đại số tuyến tính
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C114-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA003.I15 - 82SV - VN
Lê Hoàng Tuấn
(21/08/17-06/01/18)
Đại số tuyến tính
-Trống--Trống-
C101 (CLC)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA006.I11.KHCL - 27SV - VN
Hà Mạnh Linh
(21/08/17-06/01/18)
Giải tích
-Trống-
E04.2MA006.I12.PMCL - 46SV - VN
Lê Hoàng Tuấn
(21/08/17-06/01/18)
Giải tích
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
GĐ1 (A1)MA006.I17 - 99SV - VN
Hà Mạnh Linh
(21/08/17-06/01/18)
Giải tích
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
GĐ3 (A3)MA006.I18 - 78SV - VN
Đặng Lệ Thúy
(21/08/17-06/01/18)
Giải tích
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E03.4PH001.I11.ATCL - 48SV - VN
Phan Hoàng Chương
(21/08/17-06/01/18)
Nhập môn điện tử
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-