Skip to content Skip to navigation

Lịch

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM 2019 - 2020
Thứ 3 - ngày 11/08/2020
Phòng / TiếtTiết 1
(7:30 - 8:15)
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
Tiết 8
(14:30-15:15)
Tiết 9
(15:30-16:15)
Tiết 10
(16:15-17:00)
A213 (PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT004.K21.VB2 - 23SV - VN
Tạ Thu Thủy
(10/08/20-17/10/20)
Cơ sở dữ liệu
E03.3-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-JAN03.K22.CNCL - 24SV - VN
Nguyễn Thị Hoa
(15/06/20-29/08/20)
Tiếng Nhật 3
-Trống-
E04.3-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-JAN03.K24.CNCL.1 - 27SV - VN(HT1)
Dương Thị Thương
(15/06/20-29/08/20)
Tiếng Nhật 3
JAN02.K24.CNCL.1 - 28SV - VN (HT1)
Phan Thanh Lệ
(09/03/20-30/05/20)
Tiếng Nhật 2
-Trống-
E02.3-Trống-JAN05.K22.CNCL - 21SV - VN
Nguyễn Thị Bảo An
(25/05/20-15/08/20)
Tiếng Nhật 5
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-