Skip to content Skip to navigation

Lịch

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM 2020 - 2021
Thứ 3 - ngày 27/07/2021
Phòng / TiếtTiết 1
(7:30 - 8:15)
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
Tiết 8
(14:30-15:15)
Tiết 9
(15:30-16:15)
Tiết 10
(16:15-17:00)
E04.3-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-CNBU003.L21.ATBC - 14SV - EN
Lê Trung Quân
(07/06/21-21/08/21)
Dự án nghiên cứu
-Trống-
E03.3CSBU010.L22.KHBC - 14SV - EN
Đỗ Phúc
(07/06/21-21/08/21)
Công nghệ kinh doanh thông minh
-Trống--Trống-JAN06.L23.CNCL - 19SV - JP
Hirayama Junko
(24/05/21-07/08/21)
Tiếng Nhật 6
-Trống-
A205 (PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT004.L21.VB2(1) - 16SV - VN
Tạ Thu Thủy
(28/06/21-04/09/21)
Cơ sở dữ liệu
E11.4-Trống-JAN03.L21.CNCL - 22SV - JP
Suzuki Shin
(07/06/21-14/08/21)
Tiếng Nhật 3
JAN03.L23.CNCL - 18SV - JP
Nguyễn Thị Hoa
(07/06/21-14/08/21)
Tiếng Nhật 3
-Trống-
E11.6-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-JAN03.L24.CNCL.1 - 28SV - JP(HT1)
Dương Thị Thương
(07/06/21-14/08/21)
Tiếng Nhật 3
JAN02.L24.CNCL.1 - 28SV - JP (HT1)
Bùi Thị Phương Thảo
(01/03/21-29/05/21)
Tiếng Nhật 2
-Trống-
C206 (CLC)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-JAN03.L25.CNCL.1 - 29SV - JP(HT1)
Bùi Thị Phương Thảo
(07/06/21-14/08/21)
Tiếng Nhật 3
JAN02.L25.CNCL.1 - 31SV - JP (HT1)
Nguyễn Đắc Thanh Hiền
(01/03/21-29/05/21)
Tiếng Nhật 2
-Trống-
E11.2-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-JAN06.L24.CNCL - 16SV - JP
Nguyễn Thị Bảo An
Suzuki Shin

(24/05/21-07/08/21)
Tiếng Nhật 6
-Trống-