Skip to content Skip to navigation

Lịch

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM 2017 - 2018
Thứ 3 - ngày 12/12/2017
Phòng / TiếtTiết 1
(7:30 - 8:15)
Tiết 2
(8:15 - 9:00)
Tiết 3
(9:00 - 9:45)
Tiết 4
(10:00 - 10:45)
Tiết 5
(10:45 - 11:30)
Tiết 6
(13:00 - 13:45)
Tiết 7
(13:45 - 14:30)
Tiết 8
(14:30-15:15)
Tiết 9
(15:30-16:15)
Tiết 10
(16:15-17:00)
C206CE101.I11 - 93SV - VN
Trịnh Lê Huy
(21/08/17-06/01/18)
Lý thuyết mạch điện
-Trống-PH001.I11 - 105SV - VN
Trần Quang Nguyên
(21/08/17-06/01/18)
Nhập môn điện tử
-Trống--Trống-
E04.3SE108.I11.PMCL - 22SV - VN
Hầu Nguyễn Thành Nam
(04/09/17-23/12/17)
Kiểm chứng phần mềm
-Trống--Trống--Trống-CE104.I11.MTCL - 20SV - EN
Trịnh Lê Huy
(04/09/17-23/12/17)
Các thiết bị và mạch điện tử
-Trống--Trống-
E10.4CE211.I11.MTCL - 18SV - VN
Trần Ngọc Đức
(04/09/17-23/12/17)
Lập trình nhúng căn bản
-Trống--Trống-NT204.I11.ANTN - 25SV - VN
Hồ Hải
(04/09/17-23/12/17)
Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập
-Trống--Trống--Trống-
C312MA006.I17 - 99SV - VN
Hà Mạnh Linh
(21/08/17-06/01/18)
Giải tích
-Trống-CE222.I11 - 26SV - VN
Lâm Đức Khải
(04/09/17-23/12/17)
Thiết kế vi mạch số
-Trống--Trống-
C310(PM)CE222.I11.1 - 26SV - VN(HT1)
Ngô Hiếu Trường
(25/09/17-23/12/17)
Thiết kế vi mạch số
CS4323.I11.CTTT.1 - 44SV - EN(HT1)
Lầu Phi Tường
(18/09/17-23/12/17)
Hệ điều hành
-Trống--Trống-
C311CS111.I11 - 80SV - VN
Trịnh Quốc Sơn
(04/09/17-23/12/17)
Nguyên lý và phương pháp lập trình
-Trống--Trống-CS111.I12 - 65SV - VN
Trần Nguyên Phong
(04/09/17-23/12/17)
Nguyên lý và phương pháp lập trình
-Trống--Trống-
C101 (CLC)CS221.I11.KHTN - 37SV - VN
Nguyễn Tuấn Đăng
(04/09/17-23/12/17)
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
MA003.I11.KHCL.1 - 27SV - VN(HT1)
Lê Huỳnh Mỹ Vân
(04/09/17-06/01/18)
Đại số tuyến tính
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E10.2INT002.I13.CLC - 18SV - EN
Võ Thị Hồng Lê
(02/10/17-06/01/18)
-Trống--Trống-CS222.I11.KHTN - 11SV - VN
Nguyễn Tuấn Đăng
(04/09/17-23/12/17)
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao
-Trống--Trống-
A205(PM)CS3363.I11.CTTT.1 - 43SV - EN(HT1)
(18/09/17-23/12/17)
Tổ chức ngôn ngữ lập trình
-Trống--Trống-IT005.I12.HTCL.1 - 17SV - VN(HT1)
Lê Đức Thịnh
(18/09/17-16/12/17)
Nhập môn mạng máy tính
C308CS409.I11 - 54SV - VN
Trương Hải Bằng
(04/09/17-23/12/17)
Hệ suy diễn mờ
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C208EN003.I11 - 72SV - VN
Lê Thị Bích Thuận
(04/09/17-23/12/17)
Anh văn 3
-Trống-EN004.I14 - 54SV - VN
Lê Thị Bích Thuận
Lê Thị Bích Thuận

(21/08/17-06/01/18)
Anh văn 1
-Trống-
E03.3EN004.I11.CTTN - 22SV - EN
Tất Dương Khánh Linh
(21/08/17-06/01/18)
Anh văn 1
-Trống-MA003.I12.KHCL - 27SV - VN
Đặng Lệ Thúy
(21/08/17-06/01/18)
Đại số tuyến tính
MA003.I12.KHCL.1 - 27SV - VN(HT1)
Lê Huỳnh Mỹ Vân
(04/09/17-06/01/18)
Đại số tuyến tính
C214IT004.I12 - 51SV - VN
Nguyễn Văn Xanh
(04/09/17-23/12/17)
Cơ sở dữ liệu
-Trống--Trống-EN004.I114 - 53SV - VN
Hồ Thị Xuân Vương
(21/08/17-06/01/18)
Anh văn 1
-Trống-
C210EN006.I12 - 49SV - VN
Võ Thị Thanh Lý
(04/09/17-23/12/17)
Anh văn 3
-Trống-EN004.I15 - 35SV - VN
Nguyễn Thị Huỳnh Như
(21/08/17-06/01/18)
Anh văn 1
-Trống-
E02.3MSIS3033.I11.CTTT - 22SV - EN
Hồ Bảo Quốc
(04/09/17-23/12/17)
Quản lý dự án hệ thống thông tin
-Trống--Trống-EN004.I15.CLC - 23SV - EN
Nguyễn Thị Tuyết Vinh
(04/09/17-23/12/17)
Anh văn 1
-Trống-
C213IS403.I11 - 50SV - VN
Nguyễn Đình Thuân
(04/09/17-23/12/17)
Phân tích dữ liệu kinh doanh
-Trống--Trống-EN004.I16 - 46SV - VN
Tạ Kim Hoàng
(21/08/17-06/01/18)
Anh văn 1
-Trống-
A215EN004.I16.CLC - 47SV - EN
Hồ Thị Nhiên Trinh
(21/08/17-06/01/18)
Anh văn 1
-Trống-EN005.I13.CLC - 30SV - EN
Tất Dương Khánh Linh
(21/08/17-06/01/18)
Anh văn 2
-Trống-
E04.1MATH3013.I11.CTTT - 38SV - EN
Nguyễn Thị Thu Vân
(21/08/17-06/01/18)
Đại số tuyến tính
-Trống-EN004.I17.CLC - 37SV - EN
Hồ Thị Nhiên Trinh
(21/08/17-06/01/18)
Anh văn 1
-Trống-
E03.2EN005.I11.CLC - 46SV - EN
Nguyễn Thị Tuyết Vinh
(04/09/17-23/12/17)
Anh văn 2
-Trống-IT001.I11.MMCL - 35SV - VN
Ngô Thanh Hùng
(21/08/17-06/01/18)
Nhập môn lập trình
-Trống--Trống-
E11.4EN005.I11.CTTN - 15SV - EN
Hồ Thị Xuân Vương
(21/08/17-06/01/18)
Anh văn 2
-Trống-IT005.I11.KHTN - 28SV - VN
Tô Nguyễn Nhật Quang
(04/09/17-23/12/17)
Nhập môn mạng máy tính
-Trống--Trống-
E04.2MA006.I12.PMCL - 46SV - VN
Lê Hoàng Tuấn
(21/08/17-06/01/18)
Giải tích
-Trống-EN006.I13.CLC - 45SV - EN
Võ Thị Thanh Lý
(04/09/17-23/12/17)
Anh văn 3
-Trống-
GĐ3 (A3)MA006.I18 - 80SV - VN
Đặng Lệ Thúy
(21/08/17-06/01/18)
Giải tích
-Trống-IE104.I11 - 82SV - VN
Võ Ngọc Tân
(04/09/17-23/12/17)
Internet và công nghệ Web
-Trống--Trống-
C212(PM)IE104.I11.2 - 40SV - VN(HT1)
Võ Tấn Khoa
(25/09/17-23/12/17)

IE104.I11.1 - 40SV - VN (HT1)
Võ Ngọc Tân
(18/09/17-23/12/17)
Internet và công nghệ Web
NT106.I11.2 - 56SV - VN(HT1)
Nguyễn Quang Minh
(25/09/17-23/12/17)

NT106.I11.1 - 56SV - VN (HT1)
Nguyễn Quang Minh
(18/09/17-23/12/17)
Lập trình mạng căn bản
C306IS208.I11 - 66SV - VN
Nguyễn Thị Thanh Trúc
(04/09/17-23/12/17)
Quản lý dự án công nghệ thông tin
NT106.I11 - 113SV - VN
Nguyễn Quang Minh
Đào Thị Thu Hà

(04/09/17-23/12/17)
Lập trình mạng căn bản
IS251.I12 - 38SV - VN
Nguyễn Văn Xanh
(04/09/17-23/12/17)
Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý
-Trống--Trống-
A213(PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IS208.I12.HTCL.1 - 26SV - VN(HT1)
Lê Ngô Thục Vi
(18/09/17-23/12/17)
Quản lý dự án công nghệ thông tin
-Trống--Trống-
C215-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IS210.I11 - 58SV - VN
Thái Bảo Trân
(04/09/17-23/12/17)
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
-Trống--Trống-
C211(PM)IS215.I12.2 - 31SV - VN(HT1)
Dương Phi Long
(18/09/17-24/12/17)

IS215.I12.1 - 31SV - VN (HT1)
Dương Phi Long
(25/09/17-23/12/17)
Thiết kế hướng đối tượng với UML
NT118.I11.2 - 55SV - VN(HT1)
Đặng Lê Bảo Chương
Lý Trọng Nhân

(25/09/17-12/12/17)

NT118.I11.1 - 55SV - VN (HT1)
Đặng Lê Bảo Chương
Lý Trọng Nhân

(18/09/17-05/12/17)
Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động
E10.8IS217.I11.HTCL - 23SV - VN
Dương Minh Đức
(04/09/17-23/12/17)
Kho dữ liệu và OLAP
-Trống--Trống-MA006.I11.KHCL - 27SV - VN
Hà Mạnh Linh
(21/08/17-06/01/18)
Giải tích
-Trống-
A217(PM)IT001.I11.MMCL.2 - 17SV - VN(HT1)
Nguyễn Bích Vân
(11/09/17-06/01/18)

IT001.I11.MMCL.1 - 17SV - VN (HT1)
Nguyễn Bích Vân
(04/09/17-30/12/17)
Nhập môn lập trình
IT001.I11.ATCL.2 - 23SV - VN(HT1)
Hồ Long Vân
(11/09/17-06/01/18)

IT001.I11.ATCL.1 - 23SV - VN (HT1)
Hồ Long Vân
(04/09/17-30/12/17)
Nhập môn lập trình
C108 (CLC)IT001.I12.HTCL - 34SV - VN
Huỳnh Thị Thanh Thương
(21/08/17-06/01/18)
Nhập môn lập trình
IT009.I13.CLC - 49SV - VN
Nguyễn Gia Tuấn Anh
(21/08/17-06/01/18)
Giới thiệu ngành
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C202(PM)IT005.I11.KHTN.1 - 28SV - VN(HT1)
Đặng Lê Bảo Chương
(18/09/17-16/12/17)
Nhập môn mạng máy tính
IT001.I12.PMCL.2 - 26SV - VN(HT1)
Nguyễn Hoàng Ngân
(11/09/17-06/01/18)

IT001.I12.PMCL.1 - 26SV - VN (HT1)
Nguyễn Hoàng Ngân
(04/09/17-30/12/17)
Nhập môn lập trình
C305IT001.I13 - 86SV - VN
Phạm Nguyễn Trường An
(21/08/17-06/01/18)
Nhập môn lập trình
NT405.I11 - 94SV - EN
Nguyễn Anh Tuấn
Dimitry Mikhaylov

(04/09/17-23/12/17)
Bảo mật Internet
PH001.I12 - 72SV - VN
Lê Nguyễn Bảo Thư
(21/08/17-06/01/18)
Nhập môn điện tử
NT535.I11 - 35SV - VN
Nguyễn Duy
(04/09/17-23/12/17)
Bảo mật Internet of things
C112 (CLC)IT001.I14 - 101SV - VN
Nguyễn Vinh Tiệp
(21/08/17-06/01/18)
Nhập môn lập trình
SS004.I12 - 49SV - VN
Nguyễn Thị Thanh Trúc
(04/09/17-23/12/17)
Kỹ năng nghề nghiệp
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C216-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT004.I110 - 52SV - VN
Phan Nguyễn Thụy An
(04/09/17-23/12/17)
Cơ sở dữ liệu
-Trống--Trống-
C307(PM)IT004.I112.1 - 49SV - VN(HT1)
Đỗ Thị Minh Phụng
(18/09/17-23/12/17)

IT004.I111.1 - 49SV - VN (HT1)
Thái Bảo Trân
(25/09/17-23/12/17)
Cơ sở dữ liệu
IT004.I14.1 - 51SV - VN(HT1)
Dương Phi Long
(18/09/17-23/12/17)

IT004.I13.1 - 51SV - VN (HT1)
Nguyễn Hồ Duy Tri
(25/09/17-23/12/17)
Cơ sở dữ liệu
E11.6-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-IT004.I12.PMCL - 31SV - VN
Vũ Minh Sang
(04/09/17-23/12/17)
Cơ sở dữ liệu
-Trống--Trống-
C110(PM)IT004.I12.PMCL.2 - 15SV - VN(HT1)
Vũ Minh Sang
(25/09/17-23/12/17)

IT004.I12.PMCL.1 - 15SV - VN (HT1)
Vũ Minh Sang
(18/09/17-16/12/17)
Cơ sở dữ liệu
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E10.6IT005.I12.HTCL - 17SV - VN
Nguyễn Tuấn Nam
(04/09/17-23/12/17)
Nhập môn mạng máy tính
-Trống--Trống-IT005.I11.ANTN - 31SV - VN
Đàm Quang Hồng Hải
(04/09/17-23/12/17)
Nhập môn mạng máy tính
-Trống--Trống-
C302(PM)IT005.I11.ANTN.1 - 17SV - VN(HT1)
Nguyễn Mạnh Hoàng
(18/09/17-16/12/17)

IT005.I11.ANTN.2 - 17SV - VN (HT1)
Nguyễn Mạnh Hoàng
Nguyễn Mạnh Hoàng

(25/09/17-09/12/17)
Nhập môn mạng máy tính
MSIS3033.I11.CTTT.1 - 22SV - EN(HT1)
Nguyễn Vĩnh Kha
(25/09/17-23/12/17)
Quản lý dự án hệ thống thông tin
C109 (CLC)MA003.I12.PMCL - 50SV - VN
Lê Huỳnh Mỹ Vân
(21/08/17-06/01/18)
Đại số tuyến tính
-Trống--Trống-IT005.I12 - 101SV - VN
Trần Thị Dung
Bùi Thị Thanh Bình

(04/09/17-23/12/17)
Nhập môn mạng máy tính
-Trống--Trống-
C309(PM)IT005.I12.2 - 50SV - VN(HT1)
Bùi Thị Thanh Bình
(18/09/17-23/12/17)

IT005.I12.1 - 50SV - VN (HT1)
Bùi Thị Thanh Bình
(25/09/17-23/12/17)
Nhập môn mạng máy tính
CE117.I11.3 - 26SV - VN(HT1) - Dạy bù
(25/09/17-23/12/17)
Thực hành điện- điện tử
C114IT006.I11 - 102SV - VN
(04/09/17-23/12/17)
Kiến trúc máy tính
SE102.I12 - 90SV - VN
Nguyễn Vĩnh Kha
(04/09/17-23/12/17)
Nhập môn phát triển game
MA003.I15 - 81SV - VN
Lê Hoàng Tuấn
(21/08/17-06/01/18)
Đại số tuyến tính
-Trống--Trống-
E04.4-Trống--Trống-IT006.I12.PMCL - 38SV - VN
Hà Lê Hoài Trung
(04/09/17-23/12/17)
Kiến trúc máy tính
IT006.I11.MTCL - 35SV - EN
Nguyễn Minh Sơn
(04/09/17-23/12/17)
Kiến trúc máy tính
-Trống--Trống-
GĐ2 (A2)SS001.I12 - 153SV - VN
Ngô Quang Huy
(04/09/17-23/12/17)
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin
IT006.I13 - 105SV - VN
Hà Lê Hoài Trung
(04/09/17-23/12/17)
Kiến trúc máy tính
-Trống--Trống-
C205SE401.I11 - 79SV - VN
Phạm Thi Vương
(04/09/17-23/12/17)
Mẫu thiết kế
IT009.I12 - 79SV - VN
(21/08/17-06/01/18)
Giới thiệu ngành
SE100.I12 - 69SV - VN
Phạm Thi Vương
(04/09/17-23/12/17)
Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng
-Trống--Trống-
C301 (CLC)IT010.I11.HTCL - 34SV - VN
Trương Văn Cương
(28/08/17-06/01/18)
Tổ chức và cấu trúc máy tính
-Trống--Trống--Trống-PHYS1214.I11.CTTT - 34SV - EN
Phan Bách Thắng
(04/09/17-23/12/17)
Vật lý đại cương II
-Trống--Trống-
C106 (CLC)PHYS1214.I11.CTTT.1 - 34SV - EN(HT1)
Lê Nguyễn Bảo Thư
(18/09/17-23/12/17)
Vật lý đại cương II
IT010.I12.HTCL - 34SV - VN
(28/08/17-06/01/18)
Tổ chức và cấu trúc máy tính
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E11.2NT131.I11.ANTN - 31SV - VN
Nguyễn Anh Tuấn
(04/09/17-23/12/17)
Hệ thống nhúng Mạng không dây
-Trống--Trống-MA003.I11.KHTN - 24SV - VN
Lê Huỳnh Mỹ Vân
(21/08/17-06/01/18)
Đại số tuyến tính
-Trống--Trống-
A315 (CLC)-Trống--Trống--Trống-MA003.I12.PMCL.1 - 50SV - VN(HT1)
Nguyễn Ngọc Ái Vân
(04/09/17-06/01/18)
Đại số tuyến tính
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C107 (CLC)MA004.I13 - 46SV - VN
Cao Thanh Tình
(04/09/17-23/12/17)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-MA004.I14 - 76SV - VN
Cao Thanh Tình
(04/09/17-23/12/17)
Cấu trúc rời rạc
-Trống-
E02.4-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-MA005.I11.CLC - 48SV - VN
Dương Ngọc Hảo
(04/09/17-23/12/17)
Xác suất thống kê
MA005.I11.CLC.1 - 48SV - VN(HT1)
Dương Ngọc Hảo
(18/09/17-23/12/17)
Xác suất thống kê
E11.8-Trống--Trống--Trống-NHJP1.I13 - 22SV - VN
(04/09/17-24/12/17)
Tiếng Nhật Sơ cấp 1
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C111(PM)NT213.I11.ANTT.1 - 55SV - VN(HT1)
Ung Văn Giàu
(25/09/17-23/12/17)

NT207.I11.ANTT.1 - 55SV - VN (HT1)
Trần Tuấn Dũng
(18/09/17-23/12/17)
Bảo mật web và ứng dụng
NT101.I11.ANTT.2 - 31SV - VN(HT1)
Nguyễn Thanh Hòa
(25/09/17-23/12/17)

NT101.I11.ANTT.1 - 31SV - VN (HT1)
Nguyễn Thanh Hòa
(18/09/17-23/12/17)
An toàn mạng máy tính
C207(PM)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-NT207.I11.ANTN.1 - 25SV - VN(HT1)
Trần Tuấn Dũng
(18/09/17-23/12/17)
Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp
E03.4PH001.I11.ATCL - 48SV - VN
Phan Hoàng Chương
(21/08/17-06/01/18)
Nhập môn điện tử
PH001.I11.ATCL.1 - 48SV - VN(HT1)
Lê Nguyễn Bảo Thư
(04/09/17-06/01/18)
Nhập môn điện tử
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
C113SE341.I11 - 40SV - VN
Trần Anh Dũng
(04/09/17-23/12/17)
Công nghệ Web và ứng dụng
SE101.I12 - 40SV - VN
Vũ Thanh Nguyên
(04/09/17-23/12/17)
Phương pháp mô hình hóa
EC203.I11 - 50SV - VN - Dạy bù
(04/09/17-23/12/17)
Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp
-Trống-
E02.2SE114.I11.PMCL - 48SV - VN
Phan Nguyệt Minh
(04/09/17-23/12/17)
Nhập môn ứng dụng di động
SE330.I11.PMCL - 21SV - VN
Lê Thanh Trọng
(04/09/17-23/12/17)
Ngôn ngữ lập trình Java
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
E10.1-Trống--Trống-SE215.I11.PMCL - 43SV - VN
Nguyễn Công Hoan
(04/09/17-23/12/17)
Giao tiếp người máy
-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-
GĐ1 (A1)-Trống--Trống--Trống--Trống--Trống-CS326.I11 - 33SV - VN - Dạy bù
Nguyễn Trọng Chỉnh
(04/09/17-23/12/17)
Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên
-Trống--Trống-