Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo ngừng sử dụng chứng chỉ VPET, ngừng sử dụng kết quả 2 kỹ năng nói-viết tại ĐH BK và việc sử dụng phôi bằng mới

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) thông báo đến sinh viên đại học chính quy tất cả các chương trình đào tạo đại học chính quy, bao gồm các chương trình: đại trà, chất lượng cao, tiên tiến, tài năng, liên thông, văn bằng hai và các đơn vị, cá nhân có liên quan những nội dung sau đây:

Thông báo lịch học HT2 Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di động (CS526.N11.1) ngày 03/10/2022

CBGD : Phạm Nguyễn Trường An
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di động (CS526)
Lớp : CS526.N11.1
Phòng : B4.10
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 03/10/2022

Trang