Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo lịch ôn tập và lịch thi cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2020-2021 của khóa 15 (tuyển năm 2020)

Chào các bạn sinh viên.

P.ĐTĐH thông báo lịch thi K15 cập nhật chính thức cho tất cả các chương trình đào tạo đại trà, chất lượng cao,... sinh viên xem chi tiết tại: https://tinyurl.com/yevj9s6m.

Lịch ôn tập xem tại đây: https://tinyurl.com/tvwdv9at

Thông báo thay đổi (lần 2) kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021

Chào các bạn sinh viên!

Sau Tết Âm lịch do diễn biến mới khá phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trường thay đổi kế hoạch giảng dạy các hệ đào tạo năm học 2020-2021. Trường gửi đến các bạn thông báo quan trọng tại đây: https://tinyurl.com/1t1eymuc

Thông báo lịch học môn giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thân chào các bạn sinh viên!

Để thuận lợi cho việc đăng ký học phần môn Giáo dục thể chất trong HK2 NH 2020-2021, Phòng Đào tạo Đại học thông báo lịch học và môn học tương ứng với từng lớp cụ thể (file đính kèm, xem kỹ cột GHI CHÚ). Các bạn chú ý đăng ký đúng thời gian quy định và đúng môn.

Trang