Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo khẩn: Từ ngày 01/4/2020 SV tuyệt đối không đến trường cho đến khi có thông báo mới

Để phòng chống Dịch bệnh Covid-19, từ ngày 01/4/2020  sinh viên (SV) tuyệt đối không đến trườngkhông liên lạc với nhà trường theo các số điện thoại cố định cho đến khi có thông báo mới.

Thông báo liên hệ về công tác đào tạo

Chào các bạn sinh viên!

Trong khoảng thời gian không tổ chức học tập trung tại Trường do dịch bệnh COVID-19, P.ĐTĐH đề nghị/khuyến khích các bạn sinh viên có nhu cầu liên hệ công việc liên quan đào tạo đại học gửi nội dung qua email (phongdaotaodh@uit.edu.vn, hoặc vpdb@uit.edu.vn), trường hợp cần thiết phải gặp trực tiếp thì chỉ đến Trường vào hai ngày thứ Hai và thứ Sáu trong tuần.

Trang