Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo nghỉ lớp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE211.F31) ngày 07/08/2015

CBGD : Phạm Thi Vương
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE211)
Lớp : SE211.F31
Phòng : C113
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 07/08/2015

Thông Báo Đổi Lịch DKHP HK1 015-2016

Khoa Công nghệ Phần mềm Thông báo hoán đổi lịch lớp SE400.G11 - Serminar các vấn đề hiện đại của CNPM với lớp  lớp IT002.G12 - Lập trình hướng đối tượng vì lý do sau:   Môn Serminar các vấn đề hiện đại của CNPM là môn chuyên đề tốt nghiệp do PGS. TS. Vũ Thanh Nguyên phụ trách mà thầy Nguyên lại là trưởng khoa thường xuyên phải họp vào các sáng thứ 2 nên thầy không thể dạy vào sáng thứ 2 được.

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH VNU-EPT

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ  TIẾNG ANH VNU-EPT

Nhằm đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên và tạo điều kiện cho sinh viên khóa 2013 trở đi đạt chứng chỉ theo quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến sinh viên kế hoạch tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT như sau:

 1.  Chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT

Lịch thi kết thúc môn của 2 lớp CS4143.F31.CTTT và CS4793.F31.CTTT

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo Lịch thi kết thúc môn của 2 lớp CS4143.F31.CTTT và CS4793.F31.CTTT như sau:

- Lớp Trí tuệ nhân tạo - CS4793.F31.CTTT - thi buổi sáng, lúc 8g30, thứ hai, ngày 03/8/2015, phòng thi A106.

- Lớp Đồ họa máy tính - CS4143.F31.CTTT - thi buổi chiều, lúc 13g30, thứ hai, ngày 03/8/2015, phòng thi A106.

Trang