Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Lịch gặp giảng viên lớp thực hành Nhập môn công nghệ phần mềm SE104.F21.PMCL.1

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo lịch gặp Giảng viên của lớp thực hành Nhập môn công nghệ phần mềm SE104.F21.PMCL.1 - Giảng viên Nguyễn Phương Anh như sau:

Thứ: 4 

Tiết bắt đầu: 1 - Tiết kết thúc: 3

Phòng: C301

Các ngày: 11/3/2015, 08/4/2015, 06/5/2015.

Thông báo thay đổi giờ học lớp thực hành MSIS3033.F21.CTTT.1 và MSIS3303.F21.CTTT.1

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thay đổi giờ dạy của 2 lớp sau:

 

- Quản lý dự án hệ thống thông tin - MSIS3033.F21.CTTT.1 - GV: Lê Đình Thuận, chuyển từ thứ 6, tiết 678, phòng A120 sang thứ 5, tiết 678, phòng C202.

- Phân tích thiết kế hệ thống - MSIS3303.F21.CTTT.1 - GV: Lương Vĩ Minh, Nguyễn Vinh Tiệp, chuyển từ thứ 5, tiết 678, phòng C202 sang thứ 6, tiết 678, phòng A120.

 

Trang