Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo nghỉ lớp Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118.G21) ngày 30/05/2016

CBGD : Thái Huy Tân
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118)
Lớp : NT118.G21
Phòng : C308
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 7
Thứ : 2 , ngày 30/05/2016

Trang