Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo thời gian phúc khảo học kỳ 1 năm học 2015-2016 các Chương trình tài năng, tiên tiến và chất lượng cao

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo phúc khảo điểm thi lý thuyết cuối kỳ của học kỳ 1 năm học 2015-2016 cho các Chương trình tài năng, tiên tiến và chất lượng cao.

Thời gian nhận đơn từ ngày 15/02/2016 đến hết buổi sáng ngày 20/02/2016 tại Văn phòng (E.21).

Lệ phí 15.000đ/1 môn.

Mẫu đơn phúc khảo đính kèm.

Lưu ý: Chỉ phúc khảo điểm thi lý thuyết cuối kỳ. 

Thông báo thay đổi phòng thi lớp EN001.G11.HTCL (C102), EN001.G11.MTCL (C104) và EN001.G13.PMCL (C108)

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thay đổi phòng thi các lớp sau vào ngày 22/01/2016, thứ 6, ca thi 2:

- Lớp EN001.G11.HTCL (C102) chuyển sang E43

- Lớp EN001.G11.MTCL (C104) chuyển sang E10.1

- Lớp EN001.G13.PMCL (C108) chuyển sang E42

Lý do: Khoa HTTT cần các phòng C102, C104, C108 cho Hội đồng bảo vệ KLTN

Thông Báo Phục Hồi Đăng Ký Các Môn Tiên Quyết

Phòng Đào Tạo Thông Báo Phục hồi các môn Tiên Quyết, Theo Đề nghị của Các Bạn Sinh Viên, và đồng ý của lãnh đạo Phòng Đào Tạo Đại Học, Các bạn Sinh viên cập nhật thông tin trên và kiểm tra lại ĐKHP học kỳ 2 năm học 2015-2016.

Lưu ý:  Sau khi điểm HK1 năm học 2015-2016 cập nhật PĐT sẽ hủy DKHP các môn tiên quyết .

Về kỳ thi cuối khóa để xét lên lớp AV1

Lịch thi cụ thể như sau:

Ngày thi: Thứ 7 – 23/01/2016

Thời gian thi : Sáng 08:00

Địa điểm thi : tòa nhà E

Các lớp được bố trí như sau:

      Phòng     Mã Lớp AVBT

1.    E 2.2       G12

2.    E 2.3       G13

3.    E 2.4       G14

4.    E 3.2       G15

5.    E 3.3       G16

6.    E 3.4       G17

7.    E 4.1       G18

8.    E 4.2       G19

Trang