Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Hiệu chỉnh thông báo tuyển chọn đội sinh viên UIT tham dự kỳ thi Olympic Toán SV Toàn quốc 2017 tại Phú Yên

Từ sự chỉ đạo của BGH, từ góp ý của Phòng CT-SV về việc tuyển chọn đội sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG.HCM tham dự kỳ thi Olympic Toán sinh viên Toàn quốc 2017 tại Phú Yên, nay BM Toán - Lý đã hiệu chỉnh thông báo về việc tuyển chọn đội sinh viên UIT tham dự kỳ thi Olympic Toán sinh viên Toàn quốc 2017 tại Phú Yên (phần quyền lợi của SV và thời gian đăng ký).(SV xem TB file đính kèm)

Thông báo học bù Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (CS4343.H11.CTTT.2) ngày 31/10/2016

CBGD : Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (CS4343)
Lớp : CS4343.H11.CTTT.2
Phòng : A213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 2 , ngày 31/10/2016

Trang