Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo về việc ban hành chương trình đào tạo cho sinh viên khóa tuyển năm 2017-2018

Phòng Đào tạo Đại học (ĐTĐH) trân trọng thông báo cho sinh viên về việc ban hành các chương trình đào tạo cho khóa tuyển sinh năm 2017-2018. Hiện tại các chương trình đào tạo (CTĐT) đã được đưa trên website theo link sau: https://daa.uit.edu.vn/content/chuong-trinh-dao-tao-tu-khoa-7-tro-di.

Sinh viên có thể tham khảo CTĐT của các Khoa, Bộ môn đang theo học để có sự chủ động trong việc sắp xếp và lên kế hoạch học tập.

Chúc các bạn sinh viên học tập tốt.

Trân trọng,

Phòng ĐTĐH.

Thông báo học bù Công nghệ Internet of things hiện đại (NT532.I11.ANTT.1) ngày 19/12/2017

CBGD : Đặng Lê Bảo Chương
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Công nghệ Internet of things hiện đại (NT532)
Lớp : NT532.I11.ANTT.1
Phòng : A213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 19/12/2017

Trang