Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Lịch thi học kỳ 3 năm học 2015-2016 và Danh sách phòng thi các chương trình chất lượng cao, tiên tiến

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo Lịch thi học kỳ 3 năm học 2015-2016 và Danh sách phòng thi các chương trình chất lượng cao, tiên tiến (file đính kèm).
Thời gian thi từ ngày 22/8 - 25/8.
Lưu ý:
- Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục phòng thi.
- Sinh viên đem theo giấy tờ có hình để vào phòng thi.

Trang