Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

[P.ĐTĐH-TB] KẾT QUẢ ĐKHP HK1- NH2018-2019 ĐỢT CHÍNH THỨC

Chào các bạn sinh viên,

Kết thúc đợt đăng ký học phần (ĐKHP) chính thức, phòng ĐTĐH thông báo đến các bạn danh sách các lớp CQUI đã mở, lớp chờ và lớp hủy (file đính kèm) theo quy định tại điều 18 của Quy chế đào tạo học chế tín chỉ về tổ chức lớp học (ngoại trừ các lớp mở cho khóa 13- sinh viên mới trúng tuyển vào trường sẽ để trạng thái chờ đăng ký).

Thông báo thi xếp lớp tiếng Anh cho sinh viên các khóa chưa đạt Anh văn bổ túc

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên các khóa cũ chưa thi đạt môn Anh văn bổ túc, Phòng Đào tạo đề nghị các sinh viên thuộc diện trên được tham dự thi xếp lớp tiếng Anh cùng với sinh viên khóa mới đầu mỗi năm học kể từ khóa tuyển năm 2018. Kết quả thi xếp lớp được dùng để xếp sinh viên vào lớp tiếng Anh phù hợp với trình độ theo quy định.

Trang