Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo Danh sách sinh viên dự kiến Tốt nghiệp đợt 4 năm 2018

P.ĐTĐH thông báo Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 4 năm 2018 (file đính kèm). 

Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, xếp loại tốt nghiệp để in bằng. Nếu có sai sót sinh viên phản hồi thông tin về địa chỉ mail: phongdaotaodh@uit.edu.vn đến hết ngày 22/6/2018.

Sinh viên hoàn tất các khoản lệ phí, giấy xác nhận, bảng điểm và nợ thư viên trước ngày 22/06/2018.

 

Thông báo từ trung tâm Tư vấn và dịch vụ Thể thao

Chào các bạn sinh viên! Trung tâm tư vấn và Dịch vụ thể thao thông báo như sau:

"Theo quy định sinh viên phải tham gia học tập trên lớp đảm bảo theo số giờ quy định về học tín chỉ, thì mới đủ điều kiện để tính điểm học phần. Do vậy, các em phải tham gia học tập và làm bài thu hoạch tự viết tay nộp theo lớp và gửi bài thu hoạch về Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thể thao - Trường Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí MInh.

  Bài thu hoạch sinh viên được phép về nhà làm và nộp trước ngày 15 tháng 7 năm 2018."

Trang