Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo kết quả thi 2 kỹ năng Nói-Viết tại Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM tháng 5,6 năm 2020

Chào các bạn sinh viên,

Phòng Đào tạo Đại học thông báo kết quả thi đánh giá bổ sung 02 kỹ năng nói và viết tại Trung tâm Ngoại ngữ của Trường Đại học Bách khoa TP.HCM (chi tiết trong file đính kèm)

Phòng ĐTĐH.

Thông báo thời khóa biểu (dự kiến) cho HK 1 năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên!

P.ĐTĐH gửi thời khóa biểu (dự kiến) HK 1 năm học 2020-2021 cho tất cả các khóa để các bạn tính việc ĐKHP (ngoại trừ SV khóa tuyển năm 2020 sẽ được xếp TKB sẵn dựa vào kế hoạch mẫu trong CTĐT và kết quả kiểm tra xếp lớp tiếng Anh). Link: https://drive.google.com/file/d/1FxGBJBkSgcKlUtCXH4astvNooKxTm2u2/view?u...

Thực hiện ĐKHP trong 3 đợt:

Thông báo thời gian nộp đơn chuyển ngành, nhập học lại HK 1 năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo thời gian nộp đơn chuyển ngành, nhập học lại từ ngày 03/8/2020 đến 18/8/2020. Sinh viên có nhu cầu điền đầy đủ thông tin và nộp đơn theo mẫu tại https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#chuyennganh

Thông báo "Về các mốc thời điểm thu học phí và xử lý nợ học phí đối với sinh viên chính quy trong học kỳ 1 năm học 2020-2021"

P.ĐTĐH thông báo đến sinh viên chính quy nội dung "Về các mốc thời điểm thu học phí và xử lý nợ học phí đối với sinh viên chính quy trong học kỳ 1 năm học 2020-2021" trong file đính kèm.

Trang