Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo sử dụng kết quả bài thi VPET để được công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ Đại học

Chào các bạn sinh viên!

Trường Đại học CNTT cho phép sinh viên sử dụng kết quả bài thi Versant Professional English Test (VPET) để được công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ Đại học trong thời gian dịch bệnh, giãn cách xã hội; Bổ sung thang điểm tại Điều 9 Quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy của Trường Đại học CNTT ban hành theo quyết định số 547/QĐ-ĐHCNTT ngày 30/8/2019.

Thông báo khẩn trong Kỳ thi trực tuyến cuối HK 1 năm học 2021-2022

Chào các bạn sinh viên thi đợt 2!

Các bạn lưu ý các vấn đề khẩn cấp sẽ được P.ĐTĐH post ở thông báo này:

1. Tập huấn SV về thi trực tuyến: https://link.uit.edu.vn/Js039

2. Video buổi tập huấn: https://link.uit.edu.vn/jZ2x6

3. Danh sách phòng thi trên Moodle: https://link.uit.edu.vn/77VeE

Thông báo về việc truy cập vào Website của môn học trên Moodle để làm bài thi cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Chào các bạn sinh viên.

P.ĐTĐH thông báo về việc truy cập vào Website của môn học trên Moodle để làm bài thi cuối kỳ như sau:

1. Đối với các môn thi chung do P.ĐTĐH và VP.CTĐB tổ chức, sinh viên vào Website của môn học trên Moodle để làm bài thi theo link liệt kê trong danh sách sau:

Thông báo lùi thời điểm xét chuẩn quá trình ngoại ngữ học kỳ 2 năm 2021-2022

    Chào các bạn sinh viên!

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tiếp diễn và được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Đại học thông báo sinh viên chính quy tất cả các khóa được lùi thời điểm xét chuẩn quá trình ngoại ngữ (không giới hạn môn học khi đăng ký học phần) sang đầu học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Trang