Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo Thời khóa biểu dự kiến HK1 năm học 2022-2023

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến các bạn TKB dự kiến của HK1 năm học 2022-2023. Các bạn xem thông tin các lớp dự kiến mở trong file đính kèm để chuẩn bị ĐKHP HK1 năm học 2022-2023 theo như kế hoạch đã thông báo: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ke-hoach-dkhp-hoc-ky-1-nam-hoc....

Trân trọng.

LTTP

Thông báo thông tin Seminar chung về Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu

Chào các bạn sinh viên;

Phòng Đào tạo Đại học thông báo thông tin về Seminar chung về Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu, các bạn sinh viên có nhu cầu tham gia đăng ký tại đây: https://docs.google.com/forms/d/1qTCljTqIkltR3kcbna1aMRU3EFsb8xEjFo_Tp50...

Thông báo về Quyết định quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học chính quy năm học 2022-2023

Chào các bạn sinh viên,

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về các Quyết định quy định mức thu học phí trình độ đào tạo đại học chính quy năm học 2022-2023.

Trang