Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(11-12-2017)
Thứ 3
(12-12-2017)
Thứ 4
(13-12-2017)
Thứ 5
(14-12-2017)
Thứ 6
(15-12-2017)
Thứ 7
(16-12-2017)
Chủ nhật
(17-12-2017)
A205(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.I11.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bảo Ngọc
CS3363.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
IT001.I11.KHCL.1Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
CS4283.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
IT004.I12.HTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT005.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
IT005.I12.HTCL.1Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
IT001.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
IT005.I11.PMCL.1Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
MSIS4523.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A213(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1HT2 - SE114.I13.PMCL.1 - Huỳnh Tuấn AnhNhập môn ứng dụng di động tiết 123 ngày 3/10, 17/10, 14/11, 28/11, 12/12 -- ... -- IT001.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Khánh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3HT2 - SE114.I11.PMCL.1 - Huỳnh Tuấn AnhNhập môn ứng dụng di động tiết 345 ngày 2/10, 16/10, 13/11, 27/11, 11/12 -- ... -- NT213.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Ung Văn Giàu
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE118.I12.MTCL.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
CE118.I12.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT001.I11.KHTN.1Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
-- ... -- CE411.I11.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A215
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I16.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6EN005.I13.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A217(PM)
Sức chứa : 48
Tiết 1IT004.I12.MTCL.1Giảng viên:
 • Phan Nguyễn Thụy An
IT001.I11.MMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
-- ... -- CS2133.I11.CTTT.1Giảng viên: IT005.I12.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.I11.PMCL.1Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IT001.I11.ATCL.1Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
CS3423.I11.CTTT.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Anh ThưIT001.I12.HTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
IT005.I12.MTCL.1Giảng viên:
 • Phạm Thị Nhung
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A301 (CLC)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A309 (CLC)
Sức chứa : 34
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT005.I11.HTCLGiảng viên:
 • Trần Thị Dung
-- ... -- -- ... -- IT009.I11.CTTNGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- Bộ môn KH&KTTTSinh hoạt học thuật. -- ... -- -- ... --
Tiết 3SE101.I11.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4MA003.I12.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- MA002.I11.CLC - Học bùGiảng viên: Cao Thanh Tình -- ... --
Tiết 6PTN Truyền thông Đa phương tiệnHuấn luyện SV tham gia cuộc thi "Cuộc đua số" - Nguyễn Duy KhánhIT004.I11.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
CS112.I11.KHTNGiảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
MA005.I11.CLC - Học bùGiảng viên: Dương Ngọc Hảo -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9SS004.I12.CLCGiảng viên:
 • Hồ Long Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
A325(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1CE211.I11.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
CE103.I12.MTCL.1Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
IS208.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE330.I11.PMCL.1Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
NT132.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
NT209.I12.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
CS3373.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
 • Nguyễn Vinh Tiệp
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C101 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1CS110.I11.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
CS221.I11.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
MA003.I11.HTCLGiảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
MA006.I12.HTCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... -- BMTLTổ chức ôn tập Olympic Toán môn Đại số cho đội tuyển Olympic Toán sinh viên Nhà trường tham dự kỳ thi Olympic Toán sinh viên Toàn quốc 2018 tại Quảng Bình. Trợ lý BM: Lê Hoàng Tuấn (tuanlh@uit.edu.vn).
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4MA003.I11.KHCL.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA003.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
IT009.I11.CLCGiảng viên:
 • Lê Đình Duy
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.I11.HTCLGiảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
MA006.I13.PMCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA006.I11.ATCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- MA005.I11.CLC - Học bùGiảng viên: Dương Ngọc Hảo -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C102 (CLC)
Sức chứa : 22
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5ĐH chi đoanĐặng Thị Thi Thơ - Liên chi hội trưởng LCH HTTT -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6Nhập môn lập trìnhKhóa học ngắn hạn ( P.ĐT tổ chức) Bắt đầu từ ngày 9/10 đến 08/12/2017 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hĐH chi đoanĐặng Thị Thi Thơ - Liên chi hội trưởng LCH HTTT -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C104 (CLC)
Sức chứa : 22
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2Seminar môn họcGV: Trần Hồng Nghi -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3CLB Tiếng Anh - Sinh hoạt CLBNguyễn Trường Phát - 01689255001CLB Tiếng Anh - Sinh hoạt CLBNguyễn Trường Phát - 01689255001 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- CLB Tiếng Anh - Sinh hoạt CLBNguyễn Trường Phát - 01689255001 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hCLB Tiếng Anh - Sinh hoạt CLBNguyễn Trường Phát - 01689255001CLB Tiếng Anh - Sinh hoạt CLBNguyễn Trường Phát - 01689255001 -- ... -- CLB Tiếng Anh - Sinh hoạt CLBNguyễn Trường Phát - 01689255001 -- ... -- -- ... --
C106 (CLC)
Sức chứa : 56
Tiết 1PHYS1214.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
MA006.I11.MTCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
CS221.I11.KHTN - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn Đăng -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2KHCL2017.1Đại hội chi Hội - chi Đoàn Lê Nhất Minh - 0937387605 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4IT010.I12.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5MA004.I11.KHTN - Học bùGiảng viên: Cao Thanh Tình -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C107 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1MA004.I13Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA004.I15Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3MA005.I15.CLC - Học bùGiảng viên: Dương Ngọc Hảo -- ... -- VPĐBKHTN2017 họp lớp -- ... -- -- ... --
Tiết 4KHMTHọp lớp KHMT2015 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA004.I12Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA004.I14Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... -- MA004.I18Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA004.I110Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hKhoa CNPMTổ chức họp lớp định kỳ. GV. Trần Anh Dũng, ĐT: 0988.808.649 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C108 (CLC)
Sức chứa : 54
Tiết 1PH001.I13.PMCLGiảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
IT001.I12.HTCLGiảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- Dạy bù_Nhận môn điện tửLớp thầy Chương -- ... -- -- ... --
Tiết 4PH001.I13.PMCL.1Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
IT009.I13.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
SS004.I15.CLCGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
VPĐBHọp lớp CTTT2015 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- CE314.I11 - Học bùGiảng viên: Trần Ngọc Đức -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C109 (CLC)
Sức chứa : 88
Tiết 1SE102.I11.PMCLGiảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
MA003.I12.PMCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA003.I17Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4KHMT- Thực hành hình thức 2, môn Các kỹ thuật trong Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, lớp CS326.I11. - Người phụ trách: Nguyễn Trọng Chỉnh, email: chinhnt@uit.edu.vnNT132.I11.ANTT - Học bùGiảng viên: Trần Thị DungHTTT2015 - Đại hội chi đoànHồng Ngọc Anh Thơ - Bí Thư - SĐT: 01246233352 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT005.I12Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
IS211.I11Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IS353.I11Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8NT132.I11.ANTTGiảng viên:
 • Trần Thị Dung
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- CNPMHọp lớp KTPM2016 GV: Nguyễn Công Hoan -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C110(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT004.I12.PMCL.1Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- HT2 - SE346.I11.PMCL.1 - Huỳnh Tuấn AnhLập trình trên thiết bị di động tiết 123 ngày 5/10, 19/10, 16/11, 30/11, 14/12IT001.I11.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Khánh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS5423.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
GV Nguyễn Hồ Duy Trí mượn phòngÔn tập cho SVIT001.I12.KHCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
CS5433.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
NT131.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C111(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.I18.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
NT207.I11.ANTT.1Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
IT001.I11.1Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
IT001.I14.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
IT001.I15.1Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
 • Trần Nguyên Phong
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT334.I11.ANTT.1Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
NT101.I11.ANTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
IT002.I11.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
 • Hoàng Văn Hà
NT131.I11.1Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
NT209.I11.ANTT.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
NT535.I11.1Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... --
Tiết 10 -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C112 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1IT001.I14Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
PH001.I13Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
SE104.I11 - Học bùGiảng viên: Đỗ Thị Thanh Tuyền -- ... -- SE327.I11Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS004.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SS004.I13Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IE103.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1MA006.I15Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
SE341.I11Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT002.I11Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
MA003.I11Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA003.I14Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
-- ... -- -- ... --
Tiết 2SE108.I11 - Học bùGiảng viên: Hầu Nguyễn Thành Nam -- ... --
Tiết 3SE101.I12Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
-- ... --
Tiết 4 -- ... -- SE108.I12Giảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
SS004.I15Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA006.I13Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
EC203.I11 - Học bùGiảng viên: Văn Đức Sơn HàCE405.I11Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT002.I12Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
MA006.I11Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9MA005.I11 - Học bùGiảng viên: Dương Ngọc Hảo -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1IT006.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
MA003.I18Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
IS215.I12Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
MA003.I13Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT118.I12 - Học bùGiảng viên: Trần Hồng NghiSE102.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
SE114.I11Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
SE114.I12Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA006.I14Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA003.I15Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT006.I12Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
SE215.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
MA006.I12Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9IT009.I16 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Văn Toàn -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C201 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I14.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
MA006.I11.HTCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA003.I11.ATCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
SPCH3723.I11.CTTTGiảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
-- ... -- -- ... --
Tiết 2KHCL2017.2Đại hội chi Đoàn chi Hội Võ Duy Tân, sdt: 01629199305 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4MA003.I11.ATCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA003.I11.MMCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... -- -- ... -- PH001.I12.PMCLGiảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9MA003.I11.MMCL.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... -- PH001.I12.PMCL.1Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C202(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT005.I11.KHTN.1Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
IT001.I13.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
CE324.I11.MTCL.1Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
CE117.I12.MTCLGiảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT004.I11.MTCL.1Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.I11.KHTN.1Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT001.I12.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
CE221.I11.MTCL.1Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
HT2-SE100.I11.PMCL.1 + SE100.I12.PMCL.1Giảng viên: Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng 67 ngày 5/10, 26/10, 16/11, 14/12, 21/12 89 ngày 5/10, 26/10, 16/11, 14/12, 21/12IT001.I12.MTCL.1Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1SE401.I11Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
CS110.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
IT001.I17Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
SE104.I11Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
IT004.I17Giảng viên:
 • Nguyễn Thúy Ngọc
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4IT009.I11Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
IT009.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
IT009.I13Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT009.I14Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE346.I11Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
SE100.I12Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE346.I12Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
SE101.I11Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
SE215.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C206
Sức chứa : 140
Tiết 1IS207.I11Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
CE101.I11Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
IS208.I13Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
IT001.I18Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
IS216.I12Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IT005.I15Giảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- SS004.I14Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Trung
IT009.I15Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
IT009.I16Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE104.I12Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
PH001.I11Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
PH002.I11Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT003.I12Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
MA001.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9IT010.I11Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C207(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3NT532.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
NT204.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6NT101.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
CS3423.I11.CTTT.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Anh Thư -- ... -- CE118.I11.MTCL.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8NT207.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C208
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I11Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
EN003.I11Giảng viên:
 • Lê Thị Bích Thuận
-- ... -- EN001.I11Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
EC201.I11Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
EN005.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6EN002.I11Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
EN004.I14Giảng viên:
 • Lê Thị Bích Thuận
 • Lê Thị Bích Thuận
IT004.I111Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Loan Phương
EN004.I110Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C209(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT004.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Dương Phi Long
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6HT2 - SE108.I11.1, SE108.I12.1GV: Thái Hải DươngNT118.I12.1 - Học bùGiảng viên: Trần Hồng Nghi -- ... -- HT2:SE100.I11.1-Huỳnh Hồ Thị Mộng TrinhPhương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng tiết 67 ngày 6/10, 17/11, 15/12 -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- HT2-SE100.I12.1-Huỳnh Hồ Thị Mộng TrinhPhương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng tiết 89 ngày 6/10, 17/11, 15/12 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C210
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I12Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
EN006.I12Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- EN006.I14Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
 • Tạ Kim Hoàng
EN006.I16Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
EN006.I17Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6EN006.I11Giảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
EN004.I15Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
EN006.I13Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
EN004.I111Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
EN006.I15Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
MA002.I13Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C211(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.I17.1Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
IS215.I12.2Giảng viên:
 • Dương Phi Long
IT001.I12.1Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
IT001.I13.1Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
-- ... -- NT118.I12.1Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
-- ... --
Tiết 2(HT2):SE214.I11.1 - Nguyễn Tấn Toàn - 50Công nghệ phần mềm chuyên sâu tiết 2345 ngày 20/10; 17/11; 15/12 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6IS210.I11.1 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Hồ Duy TríNT118.I11.1Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
 • Lý Trọng Nhân
IS216.I11.1Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS105.I11.1Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
HT2 - SE102.I12.PMCL.1 - Nguyễn Vĩnh KhaNhập môn phát triển game tiết 678 ngày 6/10, 20/10, 17/11, 01/12, 15/12IT002.I13.1Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C212(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IE103.I11.1Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
IE104.I11.1Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
NT533.I11.1Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
 • Lý Trọng Nhân
 • Đặng Lê Bảo Chương
 • Lý Trọng Nhân
 • Đặng Lê Bảo Chương
 • Lý Trọng Nhân
 • Đặng Lê Bảo Chương
 • Lý Trọng Nhân
IT002.I12.1Giảng viên:
 • Thái Hải Dương
-- ... -- IT007.I12.1Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS207.I11.1Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
NT106.I11.1Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
HT2 - IE105.I11 - Nguyễn DuyGV: Nguyễn DuyCE117.I11.MTCLGiảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
NT105.I11.1Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
THI TH - IT004.I17.1 - Nguyễn Thúy NgọcGV: Nguyễn Thúy Ngọc -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I13Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
IS403.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
-- ... -- IT004.I113Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
MA002.I12Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
EN005.I13Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6EN003.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
EN004.I16Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
IT004.I112Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
SE214.I11 - Học bùGiảng viên: Phan Trung HiếuEC203.I11Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
EN005.I14Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C214
Sức chứa : 50
Tiết 1IT004.I12Giảng viên:
 • Cao Thị Kim Tuyến
-- ... -- IS105.I11Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
NT535.I11 - Học bùGiảng viên: Nguyễn DuyMA005.I11Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4CS214.I11 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Đình Hiển -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6EN004.I17Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
EN004.I114Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
IS405.I11Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
EN004.I116Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
MA005.I13Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
EN005.I12Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
 • Tạ Kim Hoàng
 • Tạ Kim Hoàng
 • Tạ Kim Hoàng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1IS252.I12Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
-- ... -- -- ... -- IS252.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
EC331.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hạnh
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT334.I11.ANTTGiảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
-- ... -- NT207.I11.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
NT213.I11.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6KHMT2017Đại hội chi Đoàn chi Hội Cao Võ Huỳnh (SĐT: 0971098059)IS210.I11Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IT004.I14Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
NT532.I11.ANTT - Học bùGiảng viên: Trần Hồng NghiCE421.I11Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9SE341.I11 - Học bùGiảng viên: Trần Anh DũngNT204.I11.ANTTGiảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
NT532.I11.ANTTGiảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
-- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C216
Sức chứa : 50
Tiết 1IT004.I19Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
IT004.I13Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
-- ... -- IS335.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
SE214.I11Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- SE331.I11Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.I11Giảng viên:
 • Trịnh Minh Tuấn
IT004.I110Giảng viên:
 • Cao Thị Kim Tuyến
IS252.I13Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
IT004.I15Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IS217.I12Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IE202.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Oanh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- SE331.I11 - Học bùGiảng viên: Phan Trung Hiếu -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C301 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT010.I11.HTCLGiảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6PHYS1214.I11.CTTTGiảng viên:
 • Phan Bách Thắng
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9IT009.I14.CLCGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C302(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IS216.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IT005.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Mạnh Hoàng
-- ... -- IT004.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IS215.I12.HTCL.1Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE103.I11.MTCL.1Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
IT004.I13.PMCL.1Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
IS215.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
-- ... -- IT005.I13.PMCL.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8NT133.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
-- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C305
Sức chứa : 140
Tiết 1IS251.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
IT001.I13Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
PH001.I14Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
MA004.I17Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
IT004.I16Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS216.I11Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SE102.I11Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
NT405.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • Dimitry Mikhaylov
NT210.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
NT118.I12Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.I11Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
 • Cáp Phạm Đình Thăng
PH001.I12Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
IT001.I15Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
NT101.I11.ANTTGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
IE105.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
IS336.I11Giảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9NT533.I11Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
NT535.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
NT209.I11.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C306
Sức chứa : 140
Tiết 1CS511.I11Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IS208.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
IS217.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
SE400.I11Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
NT105.I11Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
CE401.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4NT113.I11Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
NT106.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
IT009.I17Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
NT331.I11Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.I12Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
IS251.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
MA004.I16Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
IT005.I16Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IT005.I14Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
IT007.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- IT005.I14 - Học bùGiảng viên: Trần Hồng Nghi -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C307(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT004.I12.1Giảng viên:
 • Cao Thị Kim Tuyến
IT004.I112.1Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
-- ... -- IT004.I16.1Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- NT118.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
-- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.I110.1Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
IT004.I14.1Giảng viên:
 • Dương Phi Long
IS216.I12.HTCL.1Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IS252.I13.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
-- ... -- IS405.I11.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C308
Sức chứa : 140
Tiết 1SE405.I11Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
CS409.I11Giảng viên:
 • Trương Hải Bằng
CS519.I11.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
CS214.I11Giảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
CS326.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
SS002.I13Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Gấm
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4SS004.I11Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT009.I110Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
-- ... -- NT118.I11Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
IT009.I19Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS410.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
CS325.I11Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
CS222.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
CS315.I11Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
CS232.I11Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS332.I11Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C309(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT005.I12.2Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
-- ... -- IT005.I16.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
IT005.I14.2Giảng viên:
 • Võ Lê Phương
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT005.I11.2Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
CE117.I11.3 - Học bùGiảng viên: Phạm Quốc CườngIT005.I13.2Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
CE103.I11.2Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
IS211.I11.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
IT005.I15.2Giảng viên:
 • Trương Quốc Dũng
 • Thái Huy Tân
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C310(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1PH002.I11.1Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
-- ... -- -- ... -- CE211.I11.1Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS251.I11.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
CS4323.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
CE211.I12.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT007.I11.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
-- ... -- IS252.I12.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C311
Sức chứa : 140
Tiết 1CS112.I11Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
CS111.I11Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
SE100.I11Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
CS417.I11Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
CS221.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
CS331.I11Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4CS221.I12 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Trọng ChỉnhSE108.I11Giảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
IT010.I12Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
CS222.I11 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn Đăng -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS112.I12Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
CS111.I12Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
-- ... -- CS221.I11 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn ĐăngCS221.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
MMTTTSeminar môn học GV: Trần Hồng Nghi -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
C312
Sức chứa : 140
Tiết 1IT005.I11Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
MA006.I17Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
CE118.I12Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
NT131.I11Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
MA005.I12Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT006.I14Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4CS222.I11 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn Đăng -- ... -- IT009.I18Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE104.I11Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
CE222.I11Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
IE106.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Hồng Hải
MA003.I12Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
CE211.I11Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
IT006.I15Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E02.2
Sức chứa : 48
Tiết 1SE114.I11.PMCLGiảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
SE114.I13.PMCLGiảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
CE104.I12.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
SE346.I11.PMCLGiảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
EN005.I12.CLCGiảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3SE330.I11.PMCLGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT004.I13.PMCLGiảng viên:
 • Trương Thu Thủy
-- ... --
Tiết 4VPĐBCTTT 2016 họp lớpSE102.I13.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.I12.MTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
-- ... -- IS208.I11.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
MA003.I11.MTCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA006.I11.PMCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9SE102.I12.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
-- ... -- MA003.I11.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
-- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13hMTCL2016.1Họp lớp -- ... -- VPĐBHọp lớp PMCL2016.3 -- ... -- -- ... --
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1IT004.I11.KHTNGiảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
MSIS3033.I11.CTTTGiảng viên:
 • Hồ Bảo Quốc
NT532.I11.ANTNGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
CS5433.I11.CTTTGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
MSIS4523.I11.CTTTGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
INT004.I11.CTTTGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Bảo Trâm
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT204.I11.ANTN - Học bùGiảng viên: Hồ Hải -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6EN004.I15.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
CS232.I11.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
IT001.I12.KHCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
MA006.I12.KHCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT004.I11.MTCLGiảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E02.4
Sức chứa : 48
Tiết 1MA006.I11.MMCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
VPĐBHọp lớp CTTT2017EN006.I11.CTTNGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
EN005.I14.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
CS3373.I11.CTTTGiảng viên:
 • Trần Minh Triết
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6EN004.I13.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
MA005.I11.CLCGiảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
CE103.I12.MTCLGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IT005.I12.MTCLGiảng viên:
 • Thái Huy Tân
-- ... -- MATH3013.I11.CTTT - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Thu Vân -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9MA005.I11.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.2
Sức chứa : 48
Tiết 1IT004.I11.PMCLGiảng viên:
 • Thái Bảo Trân
EN005.I11.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
EN006.I14.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
EN006.I11.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
NT118.I11.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
MA006.I12.MTCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SE341.I11.PMCLGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
CE103.I12.MTCL - Học bùGiảng viên: Trần Ngọc Đức -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS4323.I11.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
IT001.I11.MMCLGiảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
STAT4033.I11.CTTTGiảng viên:
 • Phạm Hoàng Uyên
-- ... -- -- ... -- IT001.I13.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9MA003.I11.PMCL.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1MA003.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
EN004.I11.CTTNGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
INT003.I11.CTTTGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
-- ... -- MA005.I14.CLCGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4VPĐBHọp lớp KHTN2016MA002.I11.CLCGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA005.I14.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6SE100.I12.PMCL - Học bùGiảng viên: Phạm Thi VươngMA003.I12.KHCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT001.I11.KHCLGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
MA004.I12.PMCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
EN004.I18.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9MA003.I12.KHCL.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E03.4
Sức chứa : 48
Tiết 1PH001.I11.ATCLGiảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
CS4283.I12.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IT001.I12.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
SS004.I11.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4MATH2144.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
PH001.I11.ATCL.1Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
SS004.I11.CTTNGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
MATH3013.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
-- ... -- INT002.I11.CLCGiảng viên: -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6MATH2144.I11.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
ENGL1113.I11.CTTTGiảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
CS4283.I11.CTTTGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
IT005.I12.PMCLGiảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
INT002.I13.CLCGiảng viên: -- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9IT009.I11.CTTTGiảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
 • Nguyễn Đình Thuân
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1MATH3013.I11.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thu Vân
CS3363.I11.CTTTGiảng viên:
 • Đinh Điền
IT005.I11.PMCLGiảng viên:
 • Mai Văn Cường
IT001.I12.PMCLGiảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
INT002.I15.CLCGiảng viên: -- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3INT002.I14.CLCGiảng viên: -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6MA003.I11.PMCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
EN004.I17.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
IT006.I13.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Đức Lung
 • Vũ Đức Lung
MA005.I15.CLCGiảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
INT003.I11.CTTTGiảng viên: -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9MA005.I15.CLC.1Giảng viên: INT004.I11.CTTTGiảng viên: -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.2
Sức chứa : 48
Tiết 1MA004.I11.PMCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA006.I12.PMCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA004.I13.PMCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA003.I12.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
MA004.I12.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA003.I12.MTCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4MA003.I12.HTCL.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA003.I12.MTCL.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6EN006.I13.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
MA003.I13.PMCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... -- IT006.I12.HTCLGiảng viên:
 • Phan Đình Duy
MA003.I11.KHCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9MA003.I13.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1SE100.I11.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE108.I11.PMCLGiảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
CS3423.I11.CTTTGiảng viên:
 • Quản Thành Thơ
MA004.I12.MTCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
INT002.I11.CTTTGiảng viên:
 • Trần Thị Ngọc Mai
IT005.I13.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CE104.I11.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
SE100.I12.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE108.I12.PMCLGiảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
IT004.I12.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
NT132.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
-- ... --
Tiết 7 -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E04.4
Sức chứa : 48
Tiết 1CS5423.I11.CTTTGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
IS216.I12.HTCLGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
EN004.I11.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
PH001.I11.MMCLGiảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3IT006.I12.PMCLGiảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
-- ... -- -- ... --
Tiết 4SS004.I13.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
PH001.I11.MMCL.1Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT006.I12.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
 • Lâm Đức Khải
IT006.I11.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
MA004.I11.MTCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
CS2133.I11.CTTTGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
EN005.I15.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.1
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.I11.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
PH001.I11.PMCLGiảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
CE118.I11.MTCLGiảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT002.I13Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3SE215.I11.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
-- ... --
Tiết 4IT009.I15.CLCGiảng viên:
 • Vũ Đức Lung
PH001.I11.PMCL.1Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
SS004.I14.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
-- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.I11.ATCLGiảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
SE101.I12.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
IT001.I11.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- IT009.I12.CLCGiảng viên:
 • Dương Minh Đức
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.2
Sức chứa : 32
Tiết 1INT002.I13.CLCGiảng viên: CS214.I11.KHTNGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
-- ... -- -- ... -- MA004.I11.KHTNGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3CS222.I11.KHTN - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn Đăng -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6INT002.I14.CLCGiảng viên: CS222.I11.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
MA006.I11.ANTNGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... -- EN004.I12.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
MA004.I11.ANTNGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.4
Sức chứa : 32
Tiết 1CE118.I12.MTCLGiảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
CE211.I11.MTCLGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
CE221.I11.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
NT207.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
IS208.I12.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
INT002.I11.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Việt Nhân
-- ... --
Tiết 2 -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4CE324.I11.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT006.I11.PMCLGiảng viên:
 • Trương Văn Cương
NT204.I11.ANTNGiảng viên:
 • Hồ Hải
-- ... -- IT006.I11.KHTNGiảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
NT133.I11.ANTNGiảng viên:
 • Phan Thế Duy
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.6
Sức chứa : 32
Tiết 1CS222.I11.KHTN - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn ĐăngIT005.I12.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
-- ... -- IS215.I11.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
IT006.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
IS336.I12.HTCLGiảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
-- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS216.I11.HTCLGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IT005.I11.ANTNGiảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
IS336.I11.HTCLGiảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
-- ... -- IS215.I12.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
MA006.I11.KHTNGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
-- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E10.8
Sức chứa : 32
Tiết 1CE103.I11.MTCLGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IS217.I11.HTCLGiảng viên:
 • Dương Minh Đức
-- ... -- IS335.I11.HTCLGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IS252.I11.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
MA006.I11.KHCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
VPĐBHọp lớp MTCL 2017.1 -- ... -- CE211.I11.MTCL - Học bùGiảng viên: Trần Ngọc Đức -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1NT131.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- IT001.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
-- ... -- -- ... --
Tiết 4TCHCHoi nghi -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT004.I11.ANTNGiảng viên:
 • Lê Ngô Thục Vi
MA003.I11.KHTNGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
SE310.I11.HTCLGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1INT001.I11.CTTTGiảng viên:
 • Lê Hoàng Quân
EN005.I11.CTTNGiảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
NT101.I11.ANTNGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
CS331.I11.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
INT002.I15.CLCGiảng viên: -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4NT209.I12.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6PH001.I11.ANTNGiảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
IT005.I11.KHTNGiảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
-- ... -- CS332.I11.KHTNGiảng viên:
 • Lê Đình Duy
INT001.I11.CTTTGiảng viên: -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- INT002.I11.CTTTGiảng viên: -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1TCHCChuyen AV -- ... -- -- ... -- NT213.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IT001.I11.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
IT004.I12.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
-- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
E11.8
Sức chứa : 32
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4NHJP1.I12Giảng viên: NHJP1.I13Giảng viên: NHJP1.I12Giảng viên: NHJP1.I13Giảng viên: NHJP1.I12Giảng viên: NHJP1.I13Giảng viên: -- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1CE211.I12Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
SE215.I11 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Công Hoan -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6CS326.I11 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Trọng Chỉnh -- ... -- KTMT - Họp quân Chương trình MộcVương Gia Phú - 0963213964 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1SS001.I11Giảng viên:
 • Trần Hoàng Hảo
SS001.I12Giảng viên:
 • Ngô Quang Huy
SS001.I13Giảng viên:
 • Lê Võ Thanh Lâm
SS002.I11Giảng viên:
 • Dương Kiều Linh
SS002.I12Giảng viên:
 • Đặng Thị Minh Phượng
-- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... --
Tiết 4SS003.I11Giảng viên:
 • Dương Kiều Linh
SS003.I12Giảng viên:
 • Đặng Thị Minh Phượng
SS003.I13Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Gấm
-- ... --
Tiết 5 -- ... --
Tiết 6CE314.I11Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IT006.I13Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT007.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
CE411.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1MA006.I18Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT005.I13Giảng viên:
 • Trần Quang Hải Bằng
CE103.I11Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
-- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- Bộ môn KH&KTTTSinh hoạt lớp CNTT-2017 đợt 2. -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6IE104.I11Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
-- ... -- IT006.I16Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
IT006.I17Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
-- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- Bộ môn KH&KTTTTiếp tục sinh hoạt lớp CNTT-2017 đợt 2. -- ... -- -- ... -- -- ... --
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 2 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 3 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 4 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 5 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 6 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 7 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 8 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 9 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
Tiết 10 -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --
11h-13h -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... -- -- ... --