Skip to content Skip to navigation

Lịch phòng

LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG

Phòng / ThứTiếtThứ 2
(16-10-2017)
Thứ 3
(17-10-2017)
Thứ 4
(18-10-2017)
Thứ 5
(19-10-2017)
Thứ 6
(20-10-2017)
Thứ 7
(21-10-2017)
Chủ nhật
(22-10-2017)
A205(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.I11.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Bảo Ngọc
CS3363.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
IT001.I11.KHCL.1Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
CS4283.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
IT004.I12.HTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
Thi UIT Hacking Contest 2017 cấp trườngKhoa MMT&TT
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT005.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
IT005.I12.HTCL.1Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
IT001.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
IT005.I11.PMCL.1Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
MSIS4523.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A213(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1HT2 - SE114.I13.PMCL.1 - Huỳnh Tuấn AnhNhập môn ứng dụng di động tiết 123 ngày 3/10, 17/10, 14/11, 28/11, 12/12IT001.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Khánh
Tiết 2
Tiết 3HT2 - SE114.I11.PMCL.1 - Huỳnh Tuấn AnhNhập môn ứng dụng di động tiết 345 ngày 2/10, 16/10, 13/11, 27/11, 11/12NT213.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Ung Văn Giàu
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CE118.I12.MTCL.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IS208.I12.HTCL.1Giảng viên:
 • Lê Ngô Thục Vi
CE118.I12.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT001.I11.KHTN.1Giảng viên:
 • Đỗ Văn Tiến
CE411.I11.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A215
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I16.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EN005.I13.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A217(PM)
Sức chứa : 48
Tiết 1IT004.I12.MTCL.1Giảng viên:
 • Phan Nguyễn Thụy An
IT001.I11.MMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
CS2133.I11.CTTT.1Giảng viên: IT005.I12.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
Thi UIT Hacking Contest 2017 cấp trườngKhoa MMT&TT
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4Huấn luyện đội OlympicVét cạn
Tiết 5
Tiết 6IT004.I11.PMCL.1Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IT001.I11.ATCL.1Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
CS3423.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
IT001.I12.HTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
IT005.I12.MTCL.1Giảng viên:
 • Phạm Thị Nhung
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
A315 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT005.I11.HTCLGiảng viên:
 • Trần Thị Dung
IT009.I11.CTTNGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
Tiết 2
Tiết 3SE101.I11.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
Tiết 4MA003.I12.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
Tiết 5
Tiết 6IT004.I11.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
CS112.I11.KHTNGiảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9SS004.I12.CLCGiảng viên:
 • Hồ Long Vân
Tiết 10
11h-13h
A325(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1CE211.I11.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
CE103.I12.MTCL.1Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
IS208.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
HT2 - IE206.I11 - Phạm Thế SơnGV: Phạm Thế Sơn
Tiết 2(HT2):SE102.I12.1 - Nguyễn Vĩnh KhaNhập môn phát triển game tiết 23 ngày 3/10, 10/10, 17/10
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6SE330.I11.PMCL.1Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
NT132.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
NT209.I12.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
CS3373.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
 • Nguyễn Vinh Tiệp
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C101 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1CS110.I11.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
CS221.I11.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
MA003.I11.HTCLGiảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
MA006.I12.HTCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4MA003.I11.KHCL.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA003.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
IT009.I11.CLCGiảng viên:
 • Lê Đình Duy
Tiết 5
Tiết 6IT001.I11.HTCLGiảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
MA006.I13.PMCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA006.I11.ATCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
IT001.I13.PMCL - Học bùGiảng viên: Nguyễn Tuấn Đăng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C102 (CLC)
Sức chứa : 22
Tiết 1
Tiết 2VPĐBtổ chức Đại hội chi Đoàn ANTN2017
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Nhập môn lập trìnhKhóa học ngắn hạn ( P.ĐT tổ chức) Bắt đầu từ ngày 9/10 đến 08/12/2017Lập trình máy tính với MATLABKhóa học ngắn hạn (P.ĐT tổ chức) Bắt đầu từ 19/10 đến 23/11/2017Nhập môn lập trìnhKhóa học ngắn hạn ( P.ĐT tổ chức) Bắt đầu từ ngày 9/10 đến 08/12/2017
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C104 (CLC)
Sức chứa : 22
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3CLB Open English Club*Người phụ trách, sđt: Phan Đình Nguyên - 0962984604 * Nội dung: Rút kinh nghiệm và tổng kết hoạt động gian hàng
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hMMT&TTTraining Giải tích - Ban học tập Phụ trách: Nguyễn Hồng Sơn - 0981867324 CLB Open English Club*Người phụ trách, sđt: Phan Đình Nguyên - 0962984604 * Nội dung: Rút kinh nghiệm và tổng kết hoạt động gian hàng
C106 (CLC)
Sức chứa : 56
Tiết 1PHYS1214.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
MA006.I11.MTCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT010.I12.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
Họp lớp TMDT2016Phụ trách: Phan Việt Phúc
Tiết 5
Tiết 6Chi Đoàn ANTN2014Phan Gia Linh - 01699995166IT010.I11.HTCL - Học bùGiảng viên: Trương Văn Cương
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hHọp lớp TMDT2016Phụ trách: Phan Việt PhúcĐội CTXH - Họp CTV- Nội dung: họp CTV chương trình "Nhà tình thương Họ Đạo Búng" - Người phụ trách: Đoàn Nam Minh - Đội trưởng CTXH - 0981867527
C107 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1MA004.I13Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA004.I15Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA004.I17Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 2
Tiết 3Đại hội chi đoàn ANTT2017Nguyễn Minh Hòa 0967742844
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA004.I12Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA004.I14Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA004.I18Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA004.I110Giảng viên:
 • Cao Thanh Tình
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C108 (CLC)
Sức chứa : 54
Tiết 1PH001.I13.PMCLGiảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
IT001.I12.HTCLGiảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
Chi Đoàn ATCL2017Nguyễn Từ Hải - 01203133720
Tiết 2
Tiết 3Tổ chức 20/10 - Chi đoàn KHMT2014 Người phụ trách: Nguyễn Thanh Nhàn lớp KHMT2014
Tiết 4PH001.I13.PMCL.1Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
IT009.I13.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
SS004.I15.CLCGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
Tiết 5
Tiết 6Phòng CTSVTập huấn CLB Lớp trưởng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C109 (CLC)
Sức chứa : 88
Tiết 1SE102.I11.PMCLGiảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
MA003.I12.PMCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA003.I17Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
Tiết 2
Tiết 3MMT&TTTraining CTF buổi 2 Phụ trách: Nguyễn Hồng Sơn - 0981867324
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT005.I12Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
IS211.I11Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IS353.I11Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
Tiết 7
Tiết 8NT132.I11.ANTTGiảng viên:
 • Trần Thị Dung
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hMMT&TTTraining CTF buổi 2 Phụ trách: Nguyễn Hồng Sơn - 0981867324Đại hội chi đoàn MMTT2014Trần Văn Cảnh - 01656939368
C110(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IS252.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
IT004.I12.PMCL.1Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
HT2 - SE346.I11.PMCL.1 - Huỳnh Tuấn AnhLập trình trên thiết bị di động tiết 123 ngày 5/10, 19/10, 16/11, 30/11, 14/12IT001.I11.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Khánh
Huấn luyện đội OlympicGV: Phạm Nguyễn Trường An, Nguyễn Trần Sơn
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CS5423.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IT001.I12.KHCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
CS5433.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
NT131.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C111(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.I18.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
NT207.I11.ANTT.1Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
IT001.I11.1Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
IT001.I14.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
IT001.I15.1Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
 • Trần Nguyên Phong
NT132.I11.ANTT.1Giảng viên:
 • Lê Đức Thịnh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6NT334.I11.ANTT.1Giảng viên:
 • Phan Thế Duy
NT101.I11.ANTT.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
IT002.I11.1Giảng viên:
 • Hoàng Văn Hà
 • Hoàng Văn Hà
NT131.I11.1Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
NT209.I11.ANTT.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
NT535.I11.1Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C112 (CLC)
Sức chứa : 100
Tiết 1IT001.I14Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
PH001.I13Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
SE327.I11Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
Tiết 2
Tiết 3Họp lớp KHMT2015Phụ Trách: Nguyễn Văn Toàn Nội dung: Phổ biến và phát tờ tra mã bảo hiểm xã hội, bầu nhóm trưởng mỗi môn học, chào mừng ngày 20/10 Thành phần tham dự: Lớp KHMT2015Tổ chức 20/10 - Chi đoàn KHMT2016Người phụ trách: Bùi Trung Hiếu lớp KHMT2016 *Thành phần, số lượng: 50 -70 sinh viên
Tiết 4SS004.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
SS004.I13Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
Tiết 5
Tiết 6IE103.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Gia Tuấn Anh
SS004.I12 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Thị Thanh Trúc
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C113
Sức chứa : 140
Tiết 1MA006.I15Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
SE341.I11Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT002.I11Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
MA003.I11Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA003.I14Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
Tiết 2
Tiết 3SE101.I12Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
Tiết 4SE108.I11Giảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
SE108.I12Giảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
SS004.I15Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
Tiết 5
Tiết 6MA006.I13Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT010.I11 - Học bùGiảng viên: Trương Văn CươngCE405.I11Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT002.I12Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
MA006.I11Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C114
Sức chứa : 140
Tiết 1IT006.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
MA003.I18Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
IS215.I12Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
MA003.I13Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SE102.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
SE114.I11Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
SE114.I12Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
Tiết 5
Tiết 6MA006.I14Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
MA003.I15Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT006.I12Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
SE215.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
MA006.I12Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9IT009.I16 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Văn Toàn
Tiết 10
11h-13hĐại hội chi đoàn ANTT2016Nguyễn Hữu Nghĩa - 01269351988
C201 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I14.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
Chi Đoàn ANTN2015Văn Thiên Luân - 0961500444MA006.I11.HTCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA003.I11.ATCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
SPCH3723.I11.CTTTGiảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4MA003.I11.ATCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
Tiết 5
Tiết 6MA003.I11.MMCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
PH001.I12.PMCLGiảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA003.I11.MMCL.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
PH001.I12.PMCL.1Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
Tiết 10
11h-13h
C202(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT005.I11.KHTN.1Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
IT001.I13.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Bích Vân
CE324.I11.MTCL.1Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
CE117.I12.MTCLGiảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
IT004.I11.MTCL.1Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT004.I11.KHTN.1Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT001.I12.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hoàng Ngân
CE221.I11.MTCL.1Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
IT001.I12.MTCL.1Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
Kỹ thuật SEO - Phan Trung HiếuKhóa học ngắn hạn "Kỹ thuật SEO"
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C205
Sức chứa : 100
Tiết 1SE401.I11Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE100.I11Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
IT001.I17Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
SE104.I11Giảng viên:
 • Đỗ Thị Thanh Tuyền
IT004.I17Giảng viên:
 • Nguyễn Thúy Ngọc
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT009.I11Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
IT009.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
IT009.I13Giảng viên:
 • Trần Anh Dũng
IT009.I14Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
Tiết 5
Tiết 6SE346.I11Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
SE100.I12Giảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE346.I12Giảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
SE101.I11Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
SE215.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C206
Sức chứa : 140
Tiết 1IS207.I11Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
CE101.I11Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
IS208.I13Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
IT001.I18Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
IS216.I12Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IT005.I15Giảng viên:
 • Trần Bá Nhiệm
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS004.I14Giảng viên:
 • Nguyễn Thành Trung
IT009.I15Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Kiệt
IT009.I16Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
Tiết 5
Tiết 6SE104.I12Giảng viên:
 • Huỳnh Ngọc Tín
PH001.I11Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
PH002.I11Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT003.I12Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
MA001.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9IT010.I11Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
Tiết 10
11h-13h
C207(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3NT532.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Khánh Thuật
NT204.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6NT101.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
CE118.I11.MTCL.1Giảng viên:
 • Ngô Hiếu Trường
Tiết 7
Tiết 8NT207.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C208
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I11Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
EN003.I11Giảng viên:
 • Lê Thị Bích Thuận
EN001.I11Giảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
EC201.I11Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
EN005.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EN002.I11Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
EN004.I14Giảng viên:
 • Lê Thị Bích Thuận
 • Lê Thị Bích Thuận
IT004.I111Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Loan Phương
EN004.I110Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C209(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IT004.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Dương Phi Long
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6HT2 - SE102.I11.1 - Thái Hải DươngKiểm chứng phần mềm tiết 67 ngày 17/10 31/10 28/11
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C210
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I12Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
EN006.I12Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
EN006.I14Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
 • Tạ Kim Hoàng
EN006.I16Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
EN006.I17Giảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EN006.I11Giảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
EN004.I15Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
EN006.I13Giảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
EN004.I111Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
EN006.I15Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
MA002.I13Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C211(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.I17.1Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
IS215.I12.2Giảng viên:
 • Dương Phi Long
IT001.I12.1Giảng viên:
 • Ngô Tuấn Kiệt
IT001.I13.1Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
NT118.I12.1Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
Tiết 2(HT2):SE214.I11.1 - Nguyễn Tấn Toàn - 50Công nghệ phần mềm chuyên sâu, tiết 2345 ngày 20/10; 17/11; 15/12
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6NT118.I11.1Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
 • Lý Trọng Nhân
IS216.I11.1Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS105.I11.1Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
HT2 - SE102.I12.PMCL.1 - Nguyễn Vĩnh KhaNhập môn phát triển game tiết 678 ngày 6/10, 20/10, 17/11, 01/12, 15/12IT002.I13.1Giảng viên:
 • Nguyễn Tấn Toàn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C212(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IE103.I11.1Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
IE104.I11.1Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
NT533.I11.1Giảng viên:
 • Đặng Lê Bảo Chương
 • Lý Trọng Nhân
 • Đặng Lê Bảo Chương
 • Lý Trọng Nhân
 • Đặng Lê Bảo Chương
 • Lý Trọng Nhân
 • Đặng Lê Bảo Chương
 • Lý Trọng Nhân
IT002.I12.1Giảng viên:
 • Thái Hải Dương
IT007.I12.1Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS207.I11.1Giảng viên:
 • Trình Trọng Tín
NT106.I11.1Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
CE117.I11.MTCLGiảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
NT105.I11.1Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C213
Sức chứa : 50
Tiết 1EN004.I13Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
IS403.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
IT004.I113Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
MA002.I12Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
EN005.I13Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4Họp lớp KHMT2016Lý do: Training nhập môn lập trình cho SV Khóa 2017 Người liên hệ: Phạm Hồng Kha
Tiết 5
Tiết 6EN003.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Đoan Thư
EN004.I16Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
IT004.I112Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
EC203.I11Giảng viên:
 • Văn Đức Sơn Hà
EN005.I14Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9Học thực hành HT2 môn EC203.I11.1Văn Đức Sơn Hà
Tiết 10
11h-13h
C214
Sức chứa : 50
Tiết 1IT004.I12Giảng viên:
 • Cao Thị Kim Tuyến
IS105.I11Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
MA005.I11Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
Tiết 2NT532.I11.ANTT - Học bùGiảng viên: Trần Hồng Nghi
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EN004.I17Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
EN004.I114Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
IS405.I11Giảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
EN004.I116Giảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
MA005.I13Giảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
EN005.I12Giảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
 • Tạ Kim Hoàng
 • Tạ Kim Hoàng
 • Tạ Kim Hoàng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C215
Sức chứa : 50
Tiết 1IS252.I12Giảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
IS252.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
EC331.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Hạnh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4NT334.I11.ANTTGiảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
NT207.I11.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
NT213.I11.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
Tiết 5
Tiết 6IS210.I11Giảng viên:
 • Thái Bảo Trân
IT004.I14Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
CE421.I11Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9NT204.I11.ANTTGiảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
NT532.I11.ANTTGiảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
Tiết 10
11h-13h
C216
Sức chứa : 50
Tiết 1IT004.I19Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
IT004.I13Giảng viên:
 • Hồ Trần Nhật Thủy
IS335.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
SE214.I11Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SE331.I11Giảng viên:
 • Phan Trung Hiếu
Tiết 5
Tiết 6IT004.I11Giảng viên:
 • Trịnh Minh Tuấn
IT004.I110Giảng viên:
 • Cao Thị Kim Tuyến
IS252.I13Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
IT004.I15Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IS217.I12Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IE202.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Oanh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C301 (CLC)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT010.I11.HTCLGiảng viên:
 • Trương Văn Cương
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4Chi Đoàn MMCL2017Nguyễn Trí Tâm - 01868555242
Tiết 5
Tiết 6PHYS1214.I11.CTTTGiảng viên:
 • Phan Bách Thắng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9IT009.I14.CLCGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
Tiết 10
11h-13h
C302(PM)
Sức chứa : 30
Tiết 1IS216.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IT005.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Nguyễn Mạnh Hoàng
IT004.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
IS215.I12.HTCL.1Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
CE103.I11.MTCL.1 - Học bùGiảng viên: Phạm Minh Quân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CE103.I11.MTCL.1Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
IT004.I13.PMCL.1Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
IS215.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
IT005.I13.PMCL.1Giảng viên:
 • Đồng Tiến Dũng
Tiết 7
Tiết 8NT133.I11.ANTN.1Giảng viên:
 • Trần Tuấn Dũng
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C305
Sức chứa : 140
Tiết 1IS251.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
IT001.I13Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
PH001.I14Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
SE104.I11 - Học bùGiảng viên: Đỗ Thị Thanh TuyềnIT004.I16Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
IS216.I11Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SE102.I11Giảng viên:
 • Đinh Nguyễn Anh Dũng
NT405.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • Dimitry Mikhaylov
NT210.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
NT118.I12Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
Tiết 5
Tiết 6IT001.I11Giảng viên:
 • Cáp Phạm Đình Thăng
 • Cáp Phạm Đình Thăng
PH001.I12Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
IT001.I15Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
NT101.I11.ANTTGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
IE105.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
IS336.I11Giảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9NT533.I11Giảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
NT535.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Duy
NT209.I11.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
Học thực hành HT2 môn IS336.I11.1Đỗ Duy Thanh
Tiết 10
11h-13h
C306
Sức chứa : 140
Tiết 1CS511.I11Giảng viên:
 • Phạm Nguyễn Trường An
IS208.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
IS217.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Kim Phụng
SE400.I11Giảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
NT105.I11Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
CE401.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4NT113.I11Giảng viên:
 • Trần Thị Dung
NT106.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Quang Minh
IT009.I17Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
NT331.I11Giảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
Tiết 5
Tiết 6IT001.I12Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
IS251.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Xanh
MA004.I16Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
IT005.I16Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IT005.I14Giảng viên:
 • Trần Hồng Nghi
IT007.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C307(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT004.I12.1Giảng viên:
 • Cao Thị Kim Tuyến
IT004.I112.1Giảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
IT004.I16.1Giảng viên:
 • Mai Xuân Hùng
HT2-IS208.I11.1 - Nguyễn Thị Thanh TrúcGiảng viên: Nguyễn Thị Thanh Trúc tiết 1,2 ngày 6/10, 13/10, 20/10
Tiết 2
Tiết 3NT118.I11.HTCL.1Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
IS252.I13.1Dạy bù chiều thứ Năm cúp điện Nguyễn Hồ Duy Tri
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT004.I110.1Giảng viên:
 • Trương Thu Thủy
IT004.I14.1Giảng viên:
 • Dương Phi Long
IS216.I12.HTCL.1Giảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IS252.I13.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
IT001.I14.2 - Học bùGiảng viên: Nguyễn Hoàng NgânIS405.I11.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C308
Sức chứa : 140
Tiết 1SE405.I11Giảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
CS409.I11Giảng viên:
 • Trương Hải Bằng
CS519.I11.ANTTGiảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
CS214.I11Giảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
CS326.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
SS002.I13Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Gấm
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS004.I11Giảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT009.I110Giảng viên:
 • Nguyễn Văn Toàn
NT118.I11Giảng viên:
 • Thái Huy Tân
IT009.I19Giảng viên:
 • Nguyễn Thị Anh Thư
Tiết 5
Tiết 6CS410.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Vinh Tiệp
CS325.I11Giảng viên:
 • Ngô Quốc Hưng
CS222.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
CS315.I11Giảng viên:
 • Hồ Long Vân
CS232.I11Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
CS332.I11Giảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C309(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1IT005.I12.2Giảng viên:
 • Bùi Thị Thanh Bình
IT005.I16.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Hòa
IT005.I14.2Giảng viên:
 • Võ Lê Phương
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT005.I11.2Giảng viên:
 • Lý Trọng Nhân
IT005.I13.2Giảng viên:
 • Đào Thị Thu Hà
CE103.I11.2Giảng viên:
 • Trần Văn Quang
IS211.I11.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
IT005.I15.2Giảng viên:
 • Trương Quốc Dũng
 • Thái Huy Tân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C310(PM)
Sức chứa : 50
Tiết 1PH002.I11.1Giảng viên:
 • Phạm Quốc Cường
IE106.I11.1Giảng viên:
 • Tạ Thu Thủy
HT2 - IS208.I13.1 + IS208.I13.2 Giảng viên: Nguuyễn Thị Thanh Trúc tiết 12, ngày 5/10, 12/10, 19/10 tiết 34, ngày 5/10, 12/10, 19/10CE211.I11.1Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS251.I11.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Tri
CS4323.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
CE211.I12.2Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IT007.I11.1Giảng viên:
 • Nguyễn Thanh Thiện
IS252.I12.1Giảng viên:
 • Nguyễn Hồ Duy Trí
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C311
Sức chứa : 140
Tiết 1CS112.I11Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
CS111.I11Giảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
CS110.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
CS417.I11Giảng viên:
 • Lê Đình Duy
CS221.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
CS331.I11Giảng viên:
 • Ngô Đức Thành
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT010.I12Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
KHMTHướng dẫn SV làm bài tập thực hành HT2 Lớp: CS221.I11 GV: Nguyễn Bích Vân
Tiết 5
Tiết 6CS112.I12Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Thanh Thương
CS111.I12Giảng viên:
 • Trần Nguyên Phong
CS221.I12Giảng viên:
 • Nguyễn Trọng Chỉnh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
C312
Sức chứa : 140
Tiết 1IT005.I11Giảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
MA006.I17Giảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
CE118.I12Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
NT131.I11Giảng viên:
 • Lê Trung Quân
MA005.I12Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT006.I14Giảng viên:
 • Lầu Phi Tường
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4IT009.I18Giảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
Tiết 5
Tiết 6CE104.I11Giảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
CE222.I11Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
IE106.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Hồng Hải
MA003.I12Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
CE211.I11Giảng viên:
 • Chung Quang Khánh
IT006.I15Giảng viên:
 • Trương Văn Cương
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E02.2
Sức chứa : 48
Tiết 1SE114.I11.PMCLGiảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
SE114.I13.PMCLGiảng viên:
 • Phan Nguyệt Minh
CE104.I12.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
SE346.I11.PMCLGiảng viên:
 • Huỳnh Tuấn Anh
EN005.I12.CLCGiảng viên:
 • Tạ Kim Hoàng
Tiết 2
Tiết 3SE330.I11.PMCLGiảng viên:
 • Lê Thanh Trọng
IT004.I13.PMCLGiảng viên:
 • Trương Thu Thủy
Tiết 4VPĐBHọp lớp KHTN 2014SE102.I13.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
Tiết 5
Tiết 6IT004.I12.MTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
IS208.I11.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
MA003.I11.MTCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA006.I11.PMCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9SE102.I12.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Vĩnh Kha
MA003.I11.MTCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
Tiết 10Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12
11h-13h
E02.3
Sức chứa : 30
Tiết 1IT004.I11.KHTNGiảng viên:
 • Đỗ Thị Minh Phụng
MSIS3033.I11.CTTTGiảng viên:
 • Hồ Bảo Quốc
NT532.I11.ANTNGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
CS5433.I11.CTTTGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
MSIS4523.I11.CTTTGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
INT004.I11.CTTTGiảng viên:
 • Lê Thị Bích Thuận
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4VPĐBHọp lớp CTTT2016
Tiết 5
Tiết 6EN004.I15.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
CS232.I11.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
IT001.I12.KHCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
MA006.I12.KHCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
IT004.I11.MTCLGiảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E02.4
Sức chứa : 48
Tiết 1MA006.I11.MMCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
EN006.I11.CTTNGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
EN005.I14.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
CS3373.I11.CTTTGiảng viên:
 • Trần Minh Triết
Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6EN004.I13.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
MA005.I11.CLCGiảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
CE103.I12.MTCLGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IT005.I12.MTCLGiảng viên:
 • Thái Huy Tân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA005.I11.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
SS004.I11.CLC - Học bùGiảng viên: Nguyễn Đình Hiển
Tiết 10
11h-13hVPĐBLớp PMCL2016.2 họp lớp
E03.2
Sức chứa : 48
Tiết 1IT004.I11.PMCLGiảng viên:
 • Thái Bảo Trân
EN005.I11.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Tuyết Vinh
EN006.I14.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
EN006.I11.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
NT118.I11.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
MA006.I12.MTCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SE341.I11.PMCLGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
Tiết 5
Tiết 6CS4323.I11.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
IT001.I11.MMCLGiảng viên:
 • Ngô Thanh Hùng
STAT4033.I11.CTTTGiảng viên:
 • Phạm Hoàng Uyên
INT001.I11.CTTTGiảng viên: IT001.I13.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA003.I11.PMCL.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
Tiết 10Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12
11h-13h
E03.3
Sức chứa : 30
Tiết 1MA003.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
EN004.I11.CTTNGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
INT003.I11.CTTTGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
MA005.I14.CLCGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
VPĐBTraining môn học Nhập môn lập trình lớp KHTN2017
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4MA002.I11.CLCGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA005.I14.CLC.1Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
Tiết 5
Tiết 6MA003.I12.KHCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT001.I11.KHCLGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
MA004.I12.PMCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
EN004.I18.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA003.I12.KHCL.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 10
11h-13h
E03.4
Sức chứa : 48
Tiết 1PH001.I11.ATCLGiảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
CS4283.I12.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IT001.I12.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
SS004.I11.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4MATH2144.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
PH001.I11.ATCL.1Giảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
SS004.I11.CTTNGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
MATH3013.I11.CTTT.1Giảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
INT002.I11.CLCGiảng viên:
Tiết 5
Tiết 6MATH2144.I11.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
ENGL1113.I11.CTTTGiảng viên:
 • Võ Thị Hồng Lê
CS4283.I11.CTTTGiảng viên:
 • Lê Trung Quân
IT005.I12.PMCLGiảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
INT002.I13.CLCGiảng viên:
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9IT009.I11.CTTTGiảng viên:
 • Huỳnh Đức Huy
 • Nguyễn Đình Thuân
Tiết 10Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12
11h-13h
E04.1
Sức chứa : 54
Tiết 1MATH3013.I11.CTTTGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thu Vân
CS3363.I11.CTTTGiảng viên:
 • Đinh Điền
IT005.I11.PMCLGiảng viên:
 • Mai Văn Cường
IT001.I12.PMCLGiảng viên:
 • Trịnh Quốc Sơn
INT002.I15.CLCGiảng viên:
Tiết 2
Tiết 3INT002.I14.CLCGiảng viên:
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6MA003.I11.PMCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
EN004.I17.CLCGiảng viên:
 • Hồ Thị Nhiên Trinh
IT006.I13.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Đức Lung
 • Vũ Đức Lung
MA005.I15.CLCGiảng viên:
 • Dương Ngọc Hảo
INT003.I11.CTTTGiảng viên:
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA005.I15.CLC.1Giảng viên: INT004.I11.CTTTGiảng viên:
Tiết 10Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12
11h-13h
E04.2
Sức chứa : 48
Tiết 1MA004.I11.PMCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA006.I12.PMCLGiảng viên:
 • Lê Hoàng Tuấn
MA004.I13.PMCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
MA003.I12.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
MA004.I12.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
MA003.I12.MTCLGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4MA003.I12.HTCL.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
MA003.I12.MTCL.1Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
Tiết 5
Tiết 6EN006.I13.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
MA003.I13.PMCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT006.I12.HTCLGiảng viên:
 • Phan Đình Duy
MA003.I11.KHCLGiảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9MA003.I13.PMCL.1Giảng viên:
 • Nguyễn Ngọc Ái Vân
Tiết 10Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12
11h-13h
E04.3
Sức chứa : 30
Tiết 1SE100.I11.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE108.I11.PMCLGiảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
CS3423.I11.CTTTGiảng viên:
 • Quản Thành Thơ
MA004.I12.MTCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
IT005.I13.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6CE104.I11.MTCLGiảng viên:
 • Trịnh Lê Huy
SE100.I12.PMCLGiảng viên:
 • Phạm Thi Vương
SE108.I12.PMCLGiảng viên:
 • Hầu Nguyễn Thành Nam
IT004.I12.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
NT132.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12
11h-13h
E04.4
Sức chứa : 48
Tiết 1CS5423.I11.CTTTGiảng viên:
 • Đỗ Phúc
IS216.I12.HTCLGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
EN004.I11.CLCGiảng viên:
 • Tất Dương Khánh Linh
PH001.I11.MMCLGiảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
Khoa MMTTổ chức cuộc thi UIT Hacking Contest 2017
Tiết 2
Tiết 3IT006.I12.PMCLGiảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
Tiết 4SS004.I13.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Hiển
PH001.I11.MMCL.1Giảng viên:
 • Trần Quang Nguyên
Tiết 5
Tiết 6IT006.I12.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
 • Lâm Đức Khải
IT006.I11.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
MA004.I11.MTCLGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
CS2133.I11.CTTTGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
EN005.I15.CLCGiảng viên:
 • Võ Thị Thanh Lý
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12
11h-13h
E10.1
Sức chứa : 50
Tiết 1IT001.I11.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Thanh Sơn
PH001.I11.PMCLGiảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
CE118.I11.MTCLGiảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
IT002.I13Giảng viên:
 • Mai Trọng Khang
Tiết 2
Tiết 3SE215.I11.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Công Hoan
Tiết 4IT009.I15.CLCGiảng viên:
 • Vũ Đức Lung
PH001.I11.PMCL.1Giảng viên:
 • Phan Hoàng Chương
SS004.I14.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Thanh Trúc
Tiết 5
Tiết 6IT001.I11.ATCLGiảng viên:
 • Mai Tiến Dũng
SE101.I12.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Thanh Nguyên
IT001.I11.PMCLGiảng viên:
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
 • Nguyễn Lưu Thùy Ngân
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9IT009.I12.CLCGiảng viên:
 • Dương Minh Đức
Tiết 10
11h-13h
E10.2
Sức chứa : 32
Tiết 1INT002.I13.CLCGiảng viên: CS214.I11.KHTNGiảng viên:
 • Đỗ Văn Nhơn
MA004.I11.KHTNGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6INT002.I14.CLCGiảng viên: CS222.I11.KHTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Đăng
MA006.I11.ANTNGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
EN004.I12.CLCGiảng viên:
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
MA004.I11.ANTNGiảng viên:
 • Cao Thanh Tình
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10VPĐBLớp ANTN2016 họp lớp định kỳ
11h-13h
E10.4
Sức chứa : 32
Tiết 1CE118.I12.MTCLGiảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
CE211.I11.MTCLGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
CE221.I11.MTCLGiảng viên:
 • Lâm Đức Khải
NT207.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy
IS208.I12.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4CE324.I11.MTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Minh Sơn
Tiết 5
Tiết 6IT006.I11.PMCLGiảng viên:
 • Trương Văn Cương
NT204.I11.ANTNGiảng viên:
 • Hồ Hải
IT006.I11.KHTNGiảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
NT133.I11.ANTNGiảng viên:
 • Phan Thế Duy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E10.6
Sức chứa : 32
Tiết 1IT005.I12.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Tuấn Nam
IS215.I11.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
IT006.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
IS336.I12.HTCLGiảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS216.I11.HTCLGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
IT005.I11.ANTNGiảng viên:
 • Đàm Quang Hồng Hải
IS336.I11.HTCLGiảng viên:
 • Đỗ Duy Thanh
IS215.I12.HTCLGiảng viên:
 • Cao Thị Nhạn
MA006.I11.KHTNGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E10.8
Sức chứa : 32
Tiết 1CE103.I11.MTCLGiảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IS217.I11.HTCLGiảng viên:
 • Dương Minh Đức
IS335.I11.HTCLGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IS252.I11.HTCLGiảng viên:
 • Nguyễn Đình Thuân
MA006.I11.KHCLGiảng viên:
 • Hà Mạnh Linh
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E11.2
Sức chứa : 32
Tiết 1NT131.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12
Tiết 2
Tiết 3IT001.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT004.I11.ANTNGiảng viên:
 • Lê Ngô Thục Vi
MA003.I11.KHTNGiảng viên:
 • Lê Huỳnh Mỹ Vân
SE310.I11.HTCLGiảng viên:
 • Trần Anh Dũng
SE310.I11.HTCL - Học bùGiảng viên: Trần Anh Dũng
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E11.4
Sức chứa : 32
Tiết 1INT001.I11.CTTTGiảng viên:
 • Lê Hoàng Quân
EN005.I11.CTTNGiảng viên:
 • Hồ Thị Xuân Vương
NT101.I11.ANTNGiảng viên:
 • Phạm Văn Hậu
CS331.I11.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
INT002.I15.CLCGiảng viên: Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4NT209.I12.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Anh Tuấn
Tiết 5
Tiết 6PH001.I11.ANTNGiảng viên:
 • Lê Nguyễn Bảo Thư
IT005.I11.KHTNGiảng viên:
 • Tô Nguyễn Nhật Quang
CS332.I11.KHTNGiảng viên:
 • Lê Đình Duy
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E11.6
Sức chứa : 32
Tiết 1NT213.I11.ANTNGiảng viên:
 • Nguyễn Tấn Cầm
Trung tâm Ngoại ngữAnh văn Bổ túc K12
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6IT001.I11.KHTNGiảng viên:
 • Ngô Đức Thành
IT004.I12.PMCLGiảng viên:
 • Vũ Minh Sang
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
E11.8
Sức chứa : 32
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4NHJP1.I12Giảng viên: NHJP1.I13Giảng viên: NHJP1.I12Giảng viên: NHJP1.I13Giảng viên: NHJP1.I12Giảng viên: NHJP1.I13Giảng viên:
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
GĐ1 (A1)
Sức chứa : 400
Tiết 1CE211.I12Giảng viên:
 • Lê Hoài Nghĩa
Khoa MMT&TTKhai mạc cuộc thi UIT Hacking Contest 2017
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6Đoàn khoa CNPMTổ chức 20/10
Tiết 7
Tiết 8Khoa MMT&TTTrao giải cuộc thi UIT Hacking Contest 2017
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
GĐ2 (A2)
Sức chứa : 200
Tiết 1SS001.I11Giảng viên:
 • Trần Hoàng Hảo
SS001.I12Giảng viên:
 • Ngô Quang Huy
SS001.I13Giảng viên:
 • Lê Võ Thanh Lâm
SS002.I11Giảng viên:
 • Dương Kiều Linh
SS002.I12Giảng viên:
 • Đặng Thị Minh Phượng
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4SS003.I11Giảng viên:
 • Dương Kiều Linh
SS003.I12Giảng viên:
 • Đặng Thị Minh Phượng
SS003.I13Giảng viên:
 • Huỳnh Thị Gấm
Tiết 5
Tiết 6CE314.I11Giảng viên:
 • Trần Ngọc Đức
IT006.I13Giảng viên:
 • Hà Lê Hoài Trung
IT007.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Hữu Lượng
CE411.I11Giảng viên:
 • Nguyễn Duy Xuân Bách
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h
GĐ3 (A3)
Sức chứa : 200
Tiết 1MA006.I18Giảng viên:
 • Đặng Lệ Thúy
IT005.I13Giảng viên:
 • Trần Quang Hải Bằng
CE103.I11Giảng viên:
 • Phan Đình Duy
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4CNPMÔn thi giữa kì cho sinh viên. GV: Huỳnh Hồ Thị Mộng TrinhCNPMBan học tập CNPM tổ chức ôn thi giữa kì cho sinh viênCNPMBan học tập CNPM tổ chức ôn thi giữa kì cho sinh viên
Tiết 5
Tiết 6IE104.I11Giảng viên:
 • Võ Ngọc Tân
IT006.I16Giảng viên:
 • Lâm Đức Khải
IT006.I17Giảng viên:
 • Hồ Ngọc Diễm
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13hCNPMBan học tập CNPM tổ chức ôn thi giữa kì cho sinh viênCNPMBan học tập CNPM tổ chức ôn thi giữa kì cho sinh viênCNPMBan học tập CNPM tổ chức ôn thi giữa kì cho sinh viên
HTE (Hội trường E12)
Sức chứa : 200
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
11h-13h