Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn ĐKHP (phần mềm phiên bản mới)

Chào các bạn sinh viên!

Đề nghị các bạn xem và thực hiện theo hướng dẫn ĐKHP trong file này nhé!

Chúc các bạn ĐKHP thành công!

---

TBN

Các file đính kèm: