Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Giải tích (MA006.K11) ngày 12/02/2020

CBGD : Hà Mạnh Linh
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Giải tích (MA006)
Lớp : MA006.K11
Phòng : C114
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 4 , ngày 12/02/2020