Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Thiết kế hệ thống thương mại điện tử (EC312.M21) ngày 20/05/2022

CBGD : Trình Trọng Tín
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Thiết kế hệ thống thương mại điện tử (EC312)
Lớp : EC312.M21
Phòng : C114
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 6 , ngày 20/05/2022