Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 1 (ENG01.M32) ngày 19/07/2022

CBGD : Nguyễn Thị Huỳnh Như
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 1 (ENG01)
Lớp : ENG01.M32
Phòng : E44
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 19/07/2022