Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118.N11.1) ngày 15/10/2022

CBGD : Trần Hồng Nghi
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118)
Lớp : NT118.N11.1
Phòng : B2.16
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 15/10/2022