Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình an toàn và khai thác lỗ hổng phần mềm (NT521.N11.ANTT) ngày 28/12/2022

CBGD : Đỗ Thị Thu Hiền
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Lập trình an toàn và khai thác lỗ hổng phần mềm (NT521)
Lớp : NT521.N11.ANTT
Phòng : B7.06
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 28/12/2022