Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Giải tích (MA006.N110) ngày 07/02/2023

CBGD : Phùng Minh Đức
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Giải tích (MA006)
Lớp : MA006.N110
Phòng : C113
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 07/02/2023