Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Thiết kế giao diện người dùng (IE106.O21.1) ngày 07/05/2024

CBGD : Huỳnh Văn Tín
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Thiết kế giao diện người dùng (IE106)
Lớp : IE106.O21.1
Phòng : B3.12
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 07/05/2024