Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn mạch số (PH002.H25.1) ngày 13/06/2017

CBGD : Phạm Quốc Cường
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Nhập môn mạch số (PH002)
Lớp : PH002.H25.1
Phòng : C207
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 13/06/2017