Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn mạch số (PH002.H27.1) ngày 14/06/2017

CBGD : Phạm Quốc Cường
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Nhập môn mạch số (PH002)
Lớp : PH002.H27.1
Phòng : C207
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 14/06/2017