Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Kỹ năng nghề nghiệp (SS004.I12) ngày 18/10/2017

CBGD : Nguyễn Thị Thanh Trúc
Khoa/ Bộ môn : P.ĐTĐH
Môn học : Kỹ năng nghề nghiệp (SS004)
Lớp : SS004.I12
Phòng : C112
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 4 , ngày 18/10/2017