Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Thiết kế vi mạch với HDL (CE221.I21) ngày 03/02/2018

CBGD : Trương Văn Cương
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Thiết kế vi mạch với HDL (CE221)
Lớp : CE221.I21
Phòng : C305
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 7 , ngày 03/02/2018