Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tử (EC302.I21) ngày 14/04/2018

CBGD : Trình Trọng Tín
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tử (EC302)
Lớp : EC302.I21
Phòng : C210
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 14/04/2018