Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Anh văn 1 (EN004.I32) ngày 12/07/2018

CBGD : Nguyễn Thị Huỳnh Như
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Anh văn 1 (EN004)
Lớp : EN004.I32
Phòng : C216
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 5 , ngày 12/07/2018