Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Thiết bị mạng và truyền thông ĐPT (NT111.J11) ngày 21/12/2018

CBGD : Tô Nguyễn Nhật Quang
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Thiết bị mạng và truyền thông ĐPT (NT111)
Lớp : NT111.J11
Phòng : C308
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 6 , ngày 21/12/2018