Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118.J11.2) ngày 26/12/2018

CBGD : Trần Hồng Nghi
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118)
Lớp : NT118.J11.2
Phòng : C307
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 26/12/2018