Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Pháp chứng kỹ thuật số (NT334.K11.ANTT.1) ngày 23/11/2019

CBGD : Phan Thế Duy
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Pháp chứng kỹ thuật số (NT334)
Lớp : NT334.K11.ANTT.1
Phòng : C211
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 23/11/2019