Skip to content Skip to navigation

Thông báo điều chỉnh quy định mức thu học phí trình độ ĐTĐH năm học 2023-2024

Chào các bạn sinh viên!

Phòng ĐTĐH thông báo Quy định về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2023-2024 trình độ đào tạo đại học các chương trình sau:

1. Quy định điều chỉnh mức thu học phí trình độ đào tạo đại học chính quy chương trình chuẩn từ KHÓA 2020 trở về trước - Năm học 2023-2024

2. Quy định điều chỉnh mức thu học phí chương trình đào tạo đại học chính quy Chương trình chuẩn từ KHÓA 2021 trở về sau - Năm học 2023-2024

3. Quy định điều chỉnh mức thu học phí trình độ đào tạo đại học Chương trình Chất lượng cao - Năm học 2023-2024

4. Quy định điều chỉnh mức thu học phí trình độ đào tạo đại học Chương trình Tiên tiến - Năm học 2023-2024

5. Quy định điều chỉnh mức thu học phí trình độ đào tạo đại học Cử nhân liên thông ngành Công nghệ Thông tin - Năm học 2023-2024

6. Quy định điều chỉnh mức thu học phí trình độ đào tạo đại học chính quy Văn bằng hai ngành Công nghệ Thông tin - Năm học 2023-2024

Các bạn xem chi tiết quy định tại file đính kèm.

Thông tin chi tiết thông báo của phòng KHTC đã thông báo tại link sau https://khtc.uit.edu.vn/content/2023-2024-quy-dinh-dieu-chinh-muc-thu-ho...

Trân trọng.