Skip to content Skip to navigation

Thông báo Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy học kỳ II – năm học 2023-2024

Phòng Thanh tra- Pháp chế- Đảm bảo chất lượng (TT-PC-ĐBCL) thông báo khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV HKII/NH 2023-2024 (File đính kèm).

o  Đối tượng: Tất cả SV chính quy (CQUI đại trà, CLC, CTTT, CNTN, KSTN, BCU) đang học tại Trường 

o  Hình thức khảo sát online:  SV dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào https://link.uit.edu.vn/khaosatmh và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống

o  Thời gian khảo sát: từ ngày 27/5/2024-12/6/2024

Chi tiết thông báo ở file đính kèm.

Các file đính kèm: