Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch ĐKHP HK2 năm học 2023-2024

Chào các bạn sinh viên!

P.ĐTĐH thông báo lịch ĐKHP HK2 năm học 2023-2024 của SV gồm 4 đợt như sau:

  • Từ 9h00 ngày 28/12/2023 đến 23h00 ngày 30/12/2023: SV xác nhận ĐKHP (đợt xác nhận) đã được P.ĐTĐH và VPCCTĐB nạp dữ liệu trước đó.
  • Từ 9h00 ngày 02/01/2024 đến 23h00 ngày 04/01/2024: SV ĐKHP (đợt chính thức) trên hệ thống phần mềm quản lý. Để tạo điều kiện thuận lợi cho SV nên P.ĐTĐH chia thành 3 đợt nhỏ như sau:

+ Từ 9h00 ngày 02/01/2024 đến 23h00 ngày 02/01/2024: SV thuộc các khóa tuyển năm 2021 (khóa 16) trở về trước được ĐKHP.

+ Từ 9h00 ngày 03/01/2024 đến 23h00 ngày 03/01/2024: SV thuộc khóa tuyển năm 2022 (khóa 17) trở về trước được ĐKHP (các SV chưa tiến hành đăng ký ngày 02/01/2024 nói trên vẫn được phép ĐKHP).

+ Từ 9h00 ngày 04/01/2024 đến 23h00 ngày 04/01/2024: SV thuộc khóa tuyển năm 2023 (khóa 18) trở về trước được ĐKHP (các SV chưa tiến hành đăng ký ngày 03/01/2024 nói trên vẫn được phép ĐKHP).

  • Từ 9h00 ngày 09/01/2024 đến 23h00 ngày 11/01/2024: SV ĐKHP (đợt điều chỉnh) trên hệ thống phần mềm quản lý.
  • Từ 9h00 ngày 20/02/2024 đến 23h00 ngày 23/02/2024: SV ĐKHP (đợt cứu xét) trên hệ thống phần mềm quản lý.

Bắt đầu HK2 năm học 2023 – 2024: Ngày 20/02/2024

Đề nghị các bạn tân SV khóa tuyển năm 2023 liên hệ với cố vấn học tập để được hướng dẫn, tư vấn cách ĐKHP.

----

Phòng Đào tạo Đại học

Cv. Lê Thị Trúc Phương