Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi Vấn đáp cuối kỳ các môn Anh văn học kỳ 2 năm học 2023-2024

    Thân chào các bạn sinh viên,

Phòng Đào tạo Đại học thông báo lịch thi Vấn đáp Cuối kỳ các môn Anh văn học kỳ 2 năm học 2023-2024 (chi tiết trong file đính kèm).

Lưu ý:

- Về lịch thi Vấn đáp sinh viên theo dõi thông tin theo file đính kèm của thông báo.

- Về lịch thi Viết (Phòng máy) sinh viên theo dõi thông tin lịch thi tại cổng thông tin sinh viên: https://student.uit.edu.vn.

     Trân trọng

Phòng Đào tạo Đại học.