Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi Viết và Vấn đáp cuối kỳ các môn Anh văn học kỳ 1 năm học 2023-2024 của khóa K18

    Thân chào các bạn sinh viên,

Phòng Đào tạo Đại học thông báo lịch thi Viết và Vấn đáp Cuối kỳ các môn Anh văn học kỳ 1 năm học 2023-2024 (chi tiết trong file đính kèm).

Lưu ý:

- Về lịch thi Vấn đáp sinh viên theo dõi thông tin theo file đính kèm của thông báo.

- Về lịch thi Viết (Phòng máy) sinh viên theo dõi thông tin lịch thi tại cổng thông tin sinh viên: https://student.uit.edu.vn.

     Trân trọng

Phòng Đào tạo Đại học.

Các file đính kèm: