Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc xét miễn các môn anh văn 1, 2 và 3 đợt 1 trong học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên chính quy chương trình đào tạo đại trà và chương trình chuẩn

Theo quy trình xét miễn các môn anh văn, Phòng Đào tạo Đại học sẽ tiến hành kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ và xét miễn các môn anh văn 1, 2 và 3 đợt 1 trong học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên chính quy chương trình đào tạo đại trà và chương trình chuẩn như sau:

- Quy trình xét miễn các môn anh văn: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#mien...

- Thời gian cập nhật chứng chỉ lên trang daa.uit.edu.vn: từ 0g00 ngày 23/10/2023 đến 24g00 ngày 18/02/2024. (Sinh viên cập nhật chứng chỉ sau ngày này sẽ xét miễn theo thông báo của đợt sau)

- Cập nhật kết quả xét miễn: sinh viên kiểm tra kết quả điểm Miễn trong bảng kết quả học tập HK2 năm học 2023-2024 (trong khoảng thời gian từ 26/02/2024 đến ngày 08/3/2024, các sinh viên đã cập nhật chứng chỉ lên hệ thống sớm và được xác nhận hợp lệ có thể thấy kết quả xét miễn trước thời gian này).

# Sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao, tài năng, tiên tiến và sinh viên ngành Công nghệ thông tin định hướng Nhật Bản vui lòng liên hệ Văn phòng các CTĐB để được hướng dẫn.