Skip to content Skip to navigation

[CTSV] Lịch Sinh hoạt Công dân sinh viên đầu khóa 2023

Chào các bạn Tân sinh viên!

Phòng Công tác Sinh viên gửi các bạn lịch học Sinh hoạt Công dân sinh viên đầu khóa 2023, cụ thể như sau:

  • Đối tượng: Tân sinh viên Chính qui văn bằng 1 - khóa 2023. Tân sinh viên tham gia tất cả các buổi
  • Phương thức tổ chức: Trực tiếp tại Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà điều hành ĐHQG-HCM

 


STT Thời gian Địa điểm Nội dung Ghi chú
1 13:30, thứ Ba  05/9/2023 Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà điều hành ĐHQG-HCM - Phát biểu Chào mừng của Ban Giám hiệu Sinh viên có lịch thi kiểm tra trình độ tiếng Anh/Kiểm tra kiến thức lập trình được phép về Trường thi
- Giới thiệu về ĐHQG-HCM
- Giới thiệu về Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Văn hóa UIT và hình mẫu sinh viên UIT
- Giới thiệu về quy chế Đào tạo Đại học
- Kỹ năng định vị bản thân.
2 7:30, thứ Tư ngày 06/9/2023 Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà điều hành ĐHQG-HCM - Chuyên đề "Nuôi dưỡng, rèn luyện và phát huy khát vọng tuổi trẻ" 
- Giới thiệu các tài nguyên học tập, tài khoản sinh viên
- Một số vấn đề cần lưu ý trong việc sử dụng cơ sở vật chất và phòng cháy chữa cháy
- Giới thiệu về hệ thống Thư viên UIT, Thư viện Trung tâm
- Giới thiệu về Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
3 13:30, thứ Tư  06/9/2023 Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà điều hành ĐHQG-HCM - Giới thiệu về Không gian chia sẻ và kỹ năng "Vượt qua khủng hoảng tâm lý sinh viên"
- Generation Z, A generation that grew up as global citizens?"
- Giới thiệu về quy chế Công tác Sinh viên, các chính sách hỗ trợ sinh viên. Giới thiệu các dịch vụ dành cho sinh viên. 
4 7:30, thứ Năm  07/09/2023 Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà điều hành ĐHQG-HCM - Giới thiệu về phòng chăm sóc sức khỏe, thông tin Bảo hiểm y tế và kỹ năng "Ăn như thế nào cho trẻ đẹp
- Giới thiệu về trung tâm ngoại ngữ và kỹ năng "Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả"
- Kỹ năng "Phương pháp học tập bậc Đại học và học tập suốt đời"
5 13:30, thứ Năm  07/9/2023 Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà điều hành ĐHQG-HCM - Giới thiệu về phòng chăm sóc sức khỏe, thông tin Bảo hiểm y tế và kỹ năng "Ăn như thế nào cho trẻ đẹp”
- Kỹ năng "Sống tập thể"
- Các thông tin về an ninh khu đô thi ĐHQG-HCM và kỹ năng "Một số biện pháp phòng tránh mất an toàn của tân sinh viên"
- Chuyên đề An ninh sinh viên
6 Theo sắp xếp của Khoa Trường ĐH Công nghệ Thông tin Ban chủ nhiệm Khoa, Cố vấn học tập gặp gỡ sinh viên.
7 Theo sắp xếp của Khoa Trường ĐH Công nghệ Thông tin Ban chủ nhiệm Khoa, Cố vấn học tập gặp gỡ sinh viên.

 

Chi tiết các bạn có thể xem ở https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/lich-sinh-hoat-cong-dan-sinh-vien-dau-k... và hỏi ở https://forum.uit.edu.vn/node/25