Skip to content Skip to navigation

Đăng ký tham dự buổi nói chuyện của ông Fujishima Yasuyuki

Chào các bạn;

Vào lúc 15:30 đến 16:30 ngày 27/9/2019 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ có buổi nói chuyện của ông Fujishima Yasuyuki về "Lesson about Japan’s Economic Development and Future of Vietnam – Sự phát triển kinh tế Nhật Bản và tương lai của Việt Nam". Các bạn sinh viên nào quan tâm đăng ký tại đây: https://docs.google.com/forms/d/1iX-ra8xIMcHT2qrbwMVdlKjpCWWg49htfjUvAPcDxUE/edit

Địa điểm: Số lượng đăng ký >100 sinh viên sẽ tổ chức tại Hội trường E12, sẽ thông báo nếu thay đổi.

Hạn chót đăng ký đến ngày 25/9/2019.

Tiều sử ông Fujishima Yasuyuki:

- Sinh ngày : 25/ 3/1947 tại tỉnh Nigata
- Học vấn : tốt nghiệp khoa Luật tại Đại Học Tokyo Nhật Bản vào 6/1969
* Tóm tắt quá trình công tác:
- Tháng 7/ 1969 : Bộ Công Nghiệp Và Thương Mại Quốc Tế Nhật Bản ( Hiện nay là Bộ Công Thương Nhật Bản)
- Tháng 7/ 1994 : Cục Công Nghiệp Và Thương Mại Chubu- Cục Trưởng
- Tháng 7/1997 : Thành Viên của Hội Thành Viên Hoạch Định Chính Sách Ngân Hàng Nhật Bản
- Tháng 8/ 1998 : Bộ Ngoại Giao - Đại Sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền- Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Nước cộng Hòa Panama.
- Tháng 4/2008 : Tập Đoàn Thương Mại Sojitz- Phó Tổng Giám Đốc
- Tháng 8/ 2010 : Công Ty Dịch Vụ Hỗ Trợ Bảo Đảm- Tổng Giám Đốc
- Tháng 11/2018 : Tổ Chức Hỗ Trợ Phát Triển Nguồn Nhân Lực Nước Ngoài - Chủ Tịch => cho đến nay.

Trân trọng.