Skip to content Skip to navigation

Đổi lịch thi giữa kỳ lớp EN001.I11

P.ĐTĐH thông báo lớp EN001.I11 chuyển lên thi ca 1 cùng ngày, các bạn sinh viên thi lớp này vui lòng cập nhật lại lịch thi (do có bạn Sinh viên bị trùng lịch thi với IT005).

trân trọng