Skip to content Skip to navigation

Dời ngày bắt đầu môn học IT010 cho Khóa 2017

Chào các bạn tân sinh viên khóa 2017!

Do một số trường hợp bất khả kháng nên P.ĐTĐH dời lịch học hai lớp IT010.I11 và IT010.I12 của môn "Tổ chức và cấu trúc máy tính" bắt đầu từ ngày 28/8/2017.