Skip to content Skip to navigation

Giới thiệu kỳ thi đánh giá Năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP)

Chào các bạn,

Phòng ĐTĐH gửi đến các bạn thông báo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc Giới thiệu kỳ thi đánh giá Năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP).

Thông tin chi tiết theo file đính kèm.

Trân trọng.

P.ĐTĐH

VTTT.

Các file đính kèm: