Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn sử dụng tài khoản chứng thực và tài khoản Office365 cho tân sinh viên Văn bằng 2 và Liên thông

Chào các bạn tân sinh viên hệ Văn bằng 2 và Liên thông!

Sau khi có kết quả trúng tuyển các bạn tra cứu thông tin Giấy báo trúng tuyển và gọi nhập học tại: https://tuyensinh.uit.edu.vn/tuyensinh/tracuu-ketquaxettuyen

Trong Giấy báo trúng tuyển và gọi nhập học các bạn lưu ý các nội dung sau:

1. Tài khoản các hệ thống của Trường:

Sinh viên đã được cấp các Tài khoản sau:

- Tài khoản chứng thực: (username: ********, password: **********) để truy cập đến:

o Diễn đàn: https://forum.uit.edu.vn

o Cổng thông tin sinh viên: https://student.uit.edu.vn

- Tài khoản email sinh viên: http://mail.gm.uit.edu.vn (username: *******@gm.uit.edu.vn, password: *********)

- Tài khoản Office365 để đăng nhập MS Teams sẽ được tạo lập sau khi sinh viên hoàn tất thủ tục nhập học, thông tin tài khoản tra cứu tại: https://student.uit.edu.vn/sinhvien/lookup/office365

2. Liên hệ hỗ trợ sinh viên:

- Địa chỉ đổi mật khẩu tài khoản chứng thực: https://chungthuc.uit.edu.vn

- Hỏi đáp dành cho tân sinh viên: https://forum.uit.edu.vn/hotrotanSV (sinh viên sử dụng tài khoản chứng thực đã được cấp).

- Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH): Email: phongdaotaodh@uit.edu.vn

- Phòng Công tác sinh viên (P.CTSV): Email: phongctsv@uit.edu.vn

Lưu ý

- Tất cả thông báo liên quan đến việc học của sinh viên được đăng tải trên Cổng thông tin đào tạo: https://student.uit.edu.vn . Do đó, sau khi nhập học, sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo, hướng dẫn học tập tại trang web này.

Trân trọng.

Phòng Đào tạo Đại học - Trường ĐH CNTT