Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn SV về việc học online từ 9/3 đến 31/3

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến sinh viên đại học hệ chính quy một số vấn đề lưu ý liên quan việc học online như sau:

1. Giảng viên sẽ tương tác với lớp học online qua 2 kênh chính thức sau: Moodle và Microsoft Teams. Tên lớp được trường quy định đặt như nhau trên cả hai hệ thống. Sinh viên theo dõi thông báo của giảng viên và làm theo hướng dẫn. Trong tuần đầu tiên triển khai học online, có thể có một số vấn đề phát sinh, sinh viên chờ liên lạc từ giảng viên qua Moodle.

2. Các môn học Giáo dục thể chất không học online, lịch học sẽ được dời đến sau ngày 31/3/2019 và được PĐTĐH thông báo sau.

(Hướng dẫn này tiếp tục được cập nhật)

Phòng Đào tạo Đại học.