Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch đăng ký học phần HK 1 NH 2021-2022

Chào các bạn sinh viên!

P.ĐTĐH thông báo nội dung liên quan như sau:

  • Từ 9h00 ngày 10/8/2021 đến 16h00 ngày 12/8/2021: Sinh viên ĐKHP đợt 1 (đợt sớm), bằng cách xác nhận TKB đã được gán sẵn trên hệ thống phần mềm quản lý.
  • Từ 9h00 ngày 17/8/2021 đến 16h00 ngày 19/8/2021: Sinh viên ĐKHP đợt 2 (đợt chính thức) trên hệ thống phần mềm quản lý.
  • Từ ngày 20/8/2021 đến ngày 03/9/2021: P.ĐTĐH, VPCCTĐB duyệt các lớp mở, hủy.
  • Từ 9h00 ngày 06/9/2021 đến 16h00 ngày 10/9/2021: Sinh viên ĐKHP đợt 3 (đợt điều chỉnh) trên hệ thống phần mềm quản lý.

Riêng SV khóa 16 (tuyển năm 2021) sẽ được gán TKB dựa vào kế hoạch đào tạo và kết quả kiểm tra đầu vào tiếng Anh. Môn Giáo dục thể chất chuyển sang HK 2 để SV có thể tự đăng ký theo nguyện vọng cá nhân; thay thế môn này trong HK 1 bằng môn Pháp luật đại cương.

Bắt đầu HK 1 năm học 2021 – 2022: Ngày 06/9/2021 (từ ngày 11/10 – 06/11/2021 tân SV khóa 16 học Giáo dục quốc phòng và an ninh).

----

TBN