Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022.

STT

Ngày

Công việc

1

06/5/2022 – 15/5/2022

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep

2

18/5/2022-23/5/2022

Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí bảng điểm, giấy xác nhận sinh viên (nếu có).

Ngoại trừ lệ phí xét tốt nghiệp phải hoàn thành mới được đăng ký xét tốt nghiệp.

3

24/5/2022-25/5/2022

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

4

30/5/2022

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 02 năm 2022

Lưu ý: Sinh viên đóng Lệ phí xét tốt nghiệp trực tiếp tại phòng KHTC (A.113).

Những trường hợp chỉ còn nợ các môn anh văn theo CTĐT và có xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 làm đơn xét miễn anh văn và nộp cho phòng ĐTĐH (A.120) hoặc VPĐB (E2.1) đến ngày 10/5/2022.

Trân trọng