Skip to content Skip to navigation

Kết quả thi tốt nghiệp cử nhân CNTT hệ TXQM đợt 1 năm 2015

Phòng Đào tạo Đại học thông báo kết quả thi tốt nghiệp cử nhân CNTT hệ TXQM đợt 1 năm 2015 theo file đính kèm.