Skip to content Skip to navigation

Kết quả thi tốt nghiệp TXQM đợt 2 năm 2014

Phòng Đào tạo Đại học thông báo kết quả thi tốt nghiệp hệ cử nhân công nghệ thông tin từ xa qua mạng đợt 2 năm 2014 (18/5/2014) theo file đính kèm.

Các file đính kèm: