Skip to content Skip to navigation

Khảo sát việc triển khai thực hiện phong trào học tiếng Anh, xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ

Chào các bạn sinh viên.

Thực hiện theo kế hoạch triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát việc triển khai thực hiện phong trào học tiếng Anh, xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ. Để có số liệu phục vụ việc triển khai Đề án, Phòng Đào tạo Đại học đề nghị các bạn sinh viên hỗ trợ tham gia thực hiện khảo sát tại link: https://by.com.vn/oQSAU

Thời gian thực hiện khảo sát đến hết ngày 25/12/2022..

Trân trọng.

Phòng ĐTĐH.