Skip to content Skip to navigation

Lấy ý kiến GV, Sinh viên SV về hoạt động giảng dạy trực tuyến

Thông báo số 02 TB-TT-PC-ĐBCLvà 03/TB-TT-PC-ĐBCL ngày 13/05/2020 về việc triển khai lấy ý kiến GV, Sinh viên SV về hoạt động giảng dạy trực tuyến (chi tiết Quý Thầy/Cô xem file đính kèm).
 -    Thời gian thực hiện khảo sát:  Từ ngày 16/05/2020 – 31/05/2020

 -    Hình thức: Khảo sát online

·    Đối với SV: SV dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào trang web www.student.uit.edu.vn và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống.

·    Đối với GV: link khảo sát sẽ được gửi trực tiếp vào email của GV, GV click vào link để tham gia làm khảo sát.