Skip to content Skip to navigation

LỊCH HỌC ĐỢT TIẾP THEO_CHUNG CÁC KHÓA

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo thông báo Lịch học đợt tiếp theo. Các bạn theo dõi lịch học và thông báo đến các bạn cùng lớp để theo học đầy đủ nhé.

Ghi chú: Tiết tối từ 5h45 - 8h45

              Tiết 2345 từ 8h15 - 11h30

              Tiết 6789 từ 13h30 - 16h30

STT Mã Lớp Mã MH Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Số TC Sĩ số Đã ĐK KhoaQL Ngày bắt đầu Ngày kết thúc GV
1 IE101.M21.VB2 IE101 Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin Thứ 4, Tiết T, P.B2.22
Thứ 7, Tiết 6789, P.B2.22
3 30 20 KTTT 2022-03-07 2022-04-16 Ths. Nguyễn Thị Anh Thư
2 IE104.M21.VB2 IE104 Internet và công nghệ Web Thứ 5, Tiết T, P.B2.16
Thứ 7, Tiết 6789, P.B2.16
4 20 16 KTTT 2022-03-07 2022-05-14 TS. Nguyễn Tấn Cầm
3 IE204.M21.VB2 IE204 Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Thứ 4, Tiết T, P.B2.20
Thứ 7, Tiết 2345, P.B2.16
4 50 43 KTTT 2022-03-07 2022-05-14 Ths. Võ Ngọc Tân
4 IE213.M21.VB2 IE213 Kỹ thuật phát triển hệ thống Web Thứ 6, Tiết T, P.B2.20
Thứ 7, Tiết 6789, P.B2.20
4 50 32 KTTT 2022-03-07 2022-05-14 Ths. Võ Ngọc Tân
5 IT001.M21.VB2 IT001 Nhập môn lập trình Thứ 6, Tiết T, P.B2.18
Thứ 7, Tiết 2345, P.B2.20
4 30 20 KHMT 2022-03-07 2022-05-14 Ths. Phạm Thế Sơn
6 IT002.M21.VB2 IT002 Lập trình hướng đối tượng Thứ 3, Tiết T, P.B2.20
Thứ 7, Tiết 6789, P.B2.18
4 20 18 CNPM 2022-03-28 2022-05-28 Ths. Trần Thị Hồng Yến
7 IT003.M21.VB2 IT003 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Thứ 5, Tiết T, P.B2.20
Thứ 7, Tiết 2345, P.B2.22
4 20 18 KHMT 2022-03-07 2022-05-14 TS. Nguyễn Thị Quý
8 IT012.M21.VB2 IT012 Tổ chức và Cấu trúc Máy tính II Thứ 3, Tiết T, P.B2.18
Thứ 7, Tiết 2345, P.B2.18
4 20 16 KTMT 2022-03-07 2022-05-14 Ths. Trương Văn Cương

Lưu ý:      
1. Lý thuyết và Thực hành học chung
2. Ngày bắt đầu và kết thúc trên hệ thống sẽ không giống vì hệ thống cố định ngày bắt đầu là thứ 2 đầu tuần và kết thúc là thứ 7

 

Trân trọng.