Skip to content Skip to navigation

Lịch học môn Giáo dục thể chất HK2 2021-2022

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến các bạn lịch học chi tiết của môn Giáo dục thể chất (PE012) HK2 2021-2022 như sau:

  ONLINE: Từ 21/02/2022 - 26/03/2022  
 
  OFFLINE: từ 28/03/2022 -11/06/2022  
                       
STT Mã Lớp Mã MH Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Môn học Địa điểm Thời gian Tên Giảng viên Mã giảng viên
1 PE012.M21 PE012 Giáo dục thể chất Thứ 2, Tiết 12345, P.* 2022-02-21 2022-06-11 Bóng đá ĐH CNTT 7h30-10h00 Nguyễn Văn Long 10961
2 PE012.M211 PE012 Giáo dục thể chất Thứ 4, Tiết 12345, P.* 2022-02-21 2022-06-11 Bóng chuyền ĐH CNTT 7h30-10h00 Đỗ Phương Chơn 11035
3 PE012.M215 PE012 Giáo dục thể chất Thứ 4, Tiết 67890, P.* 2022-02-21 2022-06-11 Bóng rổ ĐH CNTT 14h30-17h00 Phạm Minh Triết 10956
4 PE012.M216 PE012 Giáo dục thể chất Thứ 5, Tiết 12345, P.* 2022-02-21 2022-06-11 Bóng bàn ĐH CNTT 7h30-10h00 Nguyễn Thanh Tùng 10704
5 PE012.M218 PE012 Giáo dục thể chất Thứ 5, Tiết 67890, P.* 2022-02-21 2022-06-11 Cầu lông ĐH KHXH&NV 13h00-15h30 Nguyễn Minh Mẫn 10872
6 PE012.M219 PE012 Giáo dục thể chất Thứ 5, Tiết 67890, P.* 2022-02-21 2022-06-11 Cầu lông ĐH KHXH&NV 13h00-15h30 Phạm Cho 11037
7 PE012.M221 PE012 Giáo dục thể chất Thứ 6, Tiết 12345, P.* 2022-02-21 2022-06-11 Cầu lông ĐH KHXH&NV 09h20-11h50 Nguyễn Minh Mẫn 10872
8 PE012.M222 PE012 Giáo dục thể chất Thứ 6, Tiết 12345, P.* 2022-02-21 2022-06-11 Cầu lông ĐH KHXH&NV 09h20-11h50 Phạm Cho 11037
9 PE012.M223 PE012 Giáo dục thể chất Thứ 6, Tiết 12345, P.* 2022-02-21 2022-06-11 Bóng bàn ĐH CNTT 7h30-10h00 Nguyễn Thanh Tùng 10704
10 PE012.M224 PE012 Giáo dục thể chất Thứ 6, Tiết 67890, P.* 2022-02-21 2022-06-11 Bơi lội TT TDTT 13h00-15h30 Cù Văn Hoàng 10962
11 PE012.M226 PE012 Giáo dục thể chất Thứ 7, Tiết 12345, P.* 2022-02-21 2022-06-11 Bóng rổ ĐH CNTT 7h30-10h00 Bùi Hoàng Phúc 11034
12 PE012.M227 PE012 Giáo dục thể chất Thứ 7, Tiết 12345, P.* 2022-02-21 2022-06-11 Bóng rổ ĐH CNTT 7h30-10h00 Cù Văn Hoàng 10962
13 PE012.M230 PE012 Giáo dục thể chất Thứ 7, Tiết 67890, P.* 2022-02-21 2022-06-11 Bơi lội TT TDTT 13h00-15h30 Cù Văn Hoàng 10962
14 PE012.M231 PE012 Giáo dục thể chất Thứ 7, Tiết 12345, P.* 2022-02-21 2022-06-11 Bóng đá ĐH CNTT 7h30-10h00 Trần Quang Vinh 10874
15 PE012.M232 PE012 Giáo dục thể chất Thứ 7, Tiết 12345, P.* 2022-02-21 2022-06-11 Bóng đá ĐH CNTT 7h30-10h00 Phạm Anh Duy 11036
16 PE012.M233 PE012 Giáo dục thể chất Thứ 7, Tiết 67890, P.* 2022-02-21 2022-06-11 Võ thuật ĐH CNTT 14h30-17h00 Phạm Thị Kim Liên 11038
17 PE012.M24 PE012 Giáo dục thể chất Thứ 2, Tiết 67890, P.* 2022-02-21 2022-06-11 Võ thuật ĐH CNTT 14h30-17h00 Trương Thị Trà My 11041
18 PE012.M25 PE012 Giáo dục thể chất Thứ 2, Tiết 67890, P.* 2022-02-21 2022-06-11 Võ  thuật   ĐH CNTT 14h30-17h00 Phạm Thị Kim Liên 11038
19 PE012.M26 PE012 Giáo dục thể chất Thứ 3, Tiết 12345, P.* 2022-02-21 2022-06-11 Võ thuật ĐH CNTT 7h30-10h00 Dương Đại Tài 10955

 

Các bạn chú ý theo dõi thông tin về thời gian và địa điểm học cho chính xác lớp đã đăng ký nhé.

Trân trọng.