Skip to content Skip to navigation

LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014, CẬP NHẬT MỚI NGÀY 11/10/2013

Phòng Đào tạo Đại học thông báo Lịch kiểm tra giữa kỳ HKI năm học 2013-2014 mới cập nhật ngày 11/10/2013 trong file đính kèm.