Skip to content Skip to navigation

Mời sinh viên coi thi đợt 2

Chào các bạn sinh viên!

P.ĐTĐH mời các bạn tham gia coi thi đợt 2 (từ ngày 17-02-2020) trong link đính kèm: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nbNoxrFh7-crfDMuaY85OwEqpiag0JAc...

Điều kiện: Sinh viên phải đáp ứng các điều kiện sau

1. Có điểm trung bình toàn khóa từ 7,0 trở lên.

2. Không bị kỷ luật trong quá trình học tập tại trường.

3. Thuộc năm thứ 3, 4 theo chương trình đào tạo.