Skip to content Skip to navigation

Một số câu hỏi thường gặp về đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

Chào các bạn sinh viên, do trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên có nhiều ý kiến thắc mắc liên quan đến đề tài nghiên cứu khoa học, Phòng Sau đại học đã thống kê và trả lời các câu hỏi  liên quan thường gặp như sau:

1. Giảng viên hướng dẫn có cần phải trình độ ThS trở lên không?

 Trả lời: Không. Các Giảng viên (GV), Nghiên cứu viên(NCV) của Trường đều có thể là GV hướng dẫn đề tài Ngiên cứu Khoa học (NCKH) SV.

 

2. Có giới hạn về số đề tài hướng dẫn trên mỗi GV không?

Trả lời: Có. Tối đa 2.

 

3. Quyền lợi của GV hướng dẫn là gì?

Trả lời: Sẽ được tính điểm thành tích NCKH. Tham khảo quy chế Chi Tiêu Nội Bộ.

 

4. SV có thể lấy nội dung khóa luận, đồ án để làm đề tài NCKH SV không, tên đề tài trùng có được không?

Trả lời: Được. Tuy nhiên cần lưu ý - đề tài NCKH SV sẽ có yêu cầu khác với khoá luận.

 

5. Tiêu chí xét duyệt đề tài NCKH SV là gì?

Trả lời: - Tính khả thi

            - Tính khoa học 

 

6. Các lỗi thường gặp đối với các thuyết minh đề tài?

Trả lời:

6.1. Không hiểu rõ yêu cầu của đề tài NCKH SV

Yêu cầu của một đề tài NCKH SV là giúp SV hiểu và vận hành một research process thông qua một bài toán cụ thể. 

SV cần phải giải thích lí do chọn bài toán, đặt các ràng buộc để giới hạn phạm vi đề tài (thực hiện trong 6 tháng, với kinh phí 5 triệu), làm rõ mục tiêu, và các nội dung để đạt được mục tiêu, có bước đánh giá về các giả thuyết đã được đặt ra, etc.

Với các đề tài dạng phát triển một ứng dụng XYZ, cần phải lưu ý về đánh giá ứng dụng XYZ sau khi hiện thực, rồi giải thích về lí do lựa chọn công nghệ, có sự hiểu biết về các công nghệ liên quan, các vấn đề được làm sáng tỏ trong quá trình triển khai

Với các đề tài dạng tìm hiểu một kĩ thuật tiên tiến XYZ nào đó, cần phải làm rõ đã tìm hiểu được những gì, cài đặt lại và thử nghiệm với các datasets, configs, và combines với các kĩ thuật khác như thế nào?

 

6.2. Quá tham vọng - không có tính khả thi

Đề tài yêu cầu một báo cáo khoảng 20trang trong đó trình bày về các nội dung đã thực hiện và kết quả tương ứng. Do đó, nên xác định tối đa 3 nội dung và tập trung vào các phần phức tạp nhất/cần đào sâu nhất.

Thông thường SV khi viết đề cương - muốn làm cái gì đó tham vọng; nhưng thực tế với nguồn lực và thời gian thì thường khó đạt. Do đó, các GV hướng dẫn cần tư vấn để nội dung phù hợp, khả thi. 

 

6.3. Lỗi trình bày: ví dụ trình bày tài liệu tham khảo, lỗi chính tả, viết dài dòng .