Skip to content Skip to navigation

[P.ĐTĐH-TB] Về thời gian khai giảng các lớp anh văn sơ cấp và danh sách lớp

Chào các bạn sinh viên,

Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) gửi đến các bạn sinh viên thông báo của Trung tâm Ngoại ngữ (TTNN) về thời gian khai giảng các lớp anh văn sơ cấp và danh sách lớp, sinh viên xem tại: http://www.celuit.edu.vn/vi/thong-bao-khai-giang-lop-anh-van-so-cap

Các bạn sinh viên xem thông báo, nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ TTNN qua email: cfl@uit.edu.vn hoặc văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - E 1.4

Chúc các bạn học tốt,

Trân trọng,

Cv.LTPhương