Skip to content Skip to navigation

[P.ĐTĐH-TB] V/v chuyển phòng học môn Kho dữ liệu và OLAP (IS217.J11)

Xin chào các bạn sinh viên,

Vì phòng học C306 có một số vấn đề về màn hình chiếu ảnh hưởng đến chất lượng bài gỉang. Do đó, phòng Đào tạo Đại học (ĐTĐH) đã chuyển lớp IS217.J11 sang học tại phòng C107

IS217.J11 (LT) - Thứ 5, Tiết 678, P.GD2

Chúc các bạn học tập tốt.

Trân trọng,