Skip to content Skip to navigation

[P.ĐTĐH-TB] V/V đăng ký học các lớp Tiếng Anh sơ cấp tại Trung tâm Ngoại ngữ

Chào các bạn sinh viên,

Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) gửi đến các bạn sinh viên thông báo của Trung tâm Ngoại ngữ (TTNN) về việc đăng ký các lớp Anh văn sơ cấp 1 và 2 (chi tiết trong file đính kèm).

Sinh viên chưa đủ điều kiện để học Anh văn 1 thì xem thông báo của TTNN về các lớp Anh văn bổ túc.

Chúc các bạn học tốt,

Trân trọng,

P.ĐTĐH